Blog / podcast

Pedagogické pojmy

SRPŠ. Pět možných překvapení

V českém školství není mnoho známějších zkratek. Zároveň nenajdeme moc výraznějších příkladů setrvačnosti školského systému a také nepřesného či chybného chápání pojmů, kterým veřejnost zdánlivě

Pedagogické pojmy

Co ne/zjistíme v rejstříku škol?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spravuje Rejstřík škol a školských zařízení (https://lnkd.in/d8irU5En). Možná nezajímavá informace. Možná. Nebo se můžeme podívat na to, jaké informace

Pedagogické pojmy

Co je školské poradenské pracoviště?

Následující řádky mají za cíl představit rozdíl mezi školním poradenským pracovištěm (ŠPP) a školským poradenským zařízením (ŠPZ). Podíváme se také na to, s jakými poradenskými

Pedagogické pojmy

Revize RVP: nová informatika

Již od 1. září 2021 se v některých českých základních školách učí dle revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Nejcitelnější proměnou prošla výuka informatiky. ❓ Co se

Pedagogické pojmy

Školské rady nemusí být formalitou

Školské rady jsou při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovány již od roku 2004, přesto je povědomí o jejich postavení a kompetencích stále velmi

Učitel

Tandemová výuka. Co? Proč? Jak?

V posledních letech se často v pedagogických diskusích setkáme s pojmem tandemová či párová výuka. Někteří z nás ji zažili na vlastní kůži, jiní ji

Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: