Kouč

Na čem se můžeme domluvit?

 • Nabízím možnost koučování v osobních i pracovních tématech. Můžeme začít hodinovým koučováním zaměřeným na jedno téma či na hledání oblastí vhodných pro koučování. V případě Vaší spokojenosti můžeme pokračovat v ucelené sérii.
 • Při volné kapacitě nabízím pro bono koučování zaměstnancům neziskových organizací a škol v rámci projektu Růžová mašinka.
 • Konkrétní podmínky spolupráce záleží na Vaší aktuální situaci a možnostech. Neváhejte mne kontaktovat.

Z čeho vycházím?

 • Koučovací dovednosti získané v kurzu RE kouč od Results & Emotions, ověřené certifikací ACC od Mezinárodní federace koučů (ICF).
 • Workshop Metody efektivní komunikace od School My Project zaměřený na techniky aktivního naslouchání a pomáhající rozhovor.
 • Kurz Systemický přístup k multikulturní výchově zaměřený na pomáhající rozhovor.
 • Čtení knih a aplikování získaných poznatků.
 • Vlastní seberozvoj, například v leadership programu Pražského inovačního institutu Rozvíjíme školu spolu. 

Jaké spolupráce mám za sebou?

 • Postupně rozšiřuji okruh koučovaných, krom pracovníků pomáhajících profesí se zaměřuji na soukromou sféru, obrací se na mne také jednotlivci s cílem získat podporu v osobním rozvoji. 
 • V koučovacích rozhovorech se s klienty osobně i on-line zaměřujeme na témata spojená s osobním i profesním životem. 
 • V oblasti školství kombinuji koučovací dovednosti s nástroji mentoringu a odborného poradenství. Ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022 jsem spolupracoval s trojicí škol (Škola OsmičkaZáŠkolaZákladní škola Be Open).
 • Od září 2020 jsem zapojen v projektu Růžová mašinka nabízející koučování zdarma lidem v pomáhajících profesích. Opakovaně jsem měl možnost doprovázet manažerky z organizací působících v sociálních službách či pedagogické pracovníky (např. Farní Charita ChebŽivot 90Aperio). 
„Jednejte s člověkem podle toho, jaký je, a on takový zůstane.
Jednejte s ním podle toho, jaký může a měl by být, a on takovým bude.“
Johann Wolfgang von Goethe
 
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: