Kouč

Co právě dělám:

 • Postupně rozšiřuji okruh koučovaných, krom pracovníků pomáhajících profesí se zaměřuji na soukromou sféru, obrací se na mne také jednotlivci s cílem podpory osobního rozvoje. 
 • V koučovacích rozhovorech se s klienty osobně i on-line zaměřujeme na témata spojená s osobním i profesním životem. 
 • V oblasti školství kombinuji koučovací dovednosti s nástroji mentoringu a odborného poradenství.
 • Od září 2020 jsem zapojen v projektu Růžová mašinka nabízející koučování zdarma lidem v pomáhajících profesích. Opakovaně jsem měl možnost doprovázet manažerky z organizací působících v sociálních službách či pedagogické pracovníky. 

Z čeho vycházím:

 • Koučovací dovednosti získané v kurzu RE kouč od Results & Emotions.
 • Workshop Metody efektivní komunikace od School My Project zaměřený na techniky aktivního naslouchání a pomáhající rozhovor.
 • Kurz Systemický přístup k multikulturní výchově zaměřený na pomáhající rozhovor.
 • Čtení knih a aplikování získaných poznatků.

Na čem se můžeme domluvit:

 • Nabízím možnost koučování v osobních i pracovních tématech. Můžeme začít hodinovým koučováním zaměřeným na jedno téma či na hledání oblastí vhodných pro koučování. V případě Vaší spokojenosti můžeme pokračovat v ucelené sérii.
 • Nabízím možnost konzultací a mentorského provázení v konceptu School My Project či mně blízkých tématech (integrovaná tematická výuka, koučovací dovednosti, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů).
 • Konkrétní podmínky spolupráce záleží na Vaší aktuální situaci a možnostech. Neváhejte mne kontaktovat.
„Jednejte s člověkem podle toho, jaký je, a on takový zůstane.
Jednejte s ním podle toho, jaký může a měl by být, a on takovým bude.“
Johann Wolfgang von Goethe
 
DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: