fotka_kolecko2
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Blog / podcast

Kvalifikovaní učitelé došli, nejen v Praze a okolí

Podle Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chybí přibližně 6000 kvalifikovaných učitelů. Reálně to může být dvakrát či třikrát více. Stává se tedy realitou, že učí

Reference

„Koučování mne provedlo náročným životním obdobím. Velkou pomocí bylo už první setkání, sdílení situace a možnost si ji nahlas popsat, vyhodnotit a společně hledat cesty, jak dál. Celkově mi koučování s Markem pomohlo projít tuto etapu s mnohem klidnější myslí.“
Ing. Eva Kolafová
Farní charita Cheb, ředitelka
„Spolupráce s Markem je vynikající. Vytváří bezpečné, kreativní prostředí. Na setkání je vždy připraven a jednotlivá sezení na sebe navazují. Svými otázkami mě vedl k hledání mých vlastních cest a úvah, Provedl mě i situací, kde jsem sama neviděla východisko a tuto situaci jsem následně dokázala vyřešit i konkrétními kroky v praxi.“
Lucie Rybyšarová
Život 90, vedoucí Centra aktivního stáří

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: