fotka_kolecko2
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Blog / podcast

Reference

„Koučování mne provedlo náročným životním obdobím. Velkou pomocí bylo už první setkání, sdílení situace a možnost si ji nahlas popsat, vyhodnotit a společně hledat cesty, jak dál. Celkově mi koučování s Markem pomohlo projít tuto etapu s mnohem klidnější myslí.“
Ing. Eva Kolafová
Farní charita Cheb, ředitelka
„Spolupráce s Markem je vynikající. Vytváří bezpečné, kreativní prostředí. Na setkání je vždy připraven a jednotlivá sezení na sebe navazují. Svými otázkami mě vedl k hledání mých vlastních cest a úvah, Provedl mě i situací, kde jsem sama neviděla východisko a tuto situaci jsem následně dokázala vyřešit i konkrétními kroky v praxi.“
Lucie Rybyšarová
Život 90, vedoucí Centra aktivního stáří

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: