Proč opět zažíváme humbuk kolem přijímacích zkoušek?

Snadná odpověď: Protože jakékoliv přijímací zkoušky s sebou přináší stres, někdy gradující mnoho měsíců, a na konci zůstanou úspěšní a poražení. Z principu to nemůže být jinak.

Emocí by však mohlo být výrazně méně, jenže to by znamenalo řadu změn na více úrovních. Pojďme se podívat na některé z nich.

Stát: Chybí nám jasná vize, jak má vypadat oborová struktura středních škol. K té bychom potřebovali mnohem delší životnost ministrů školství, širší politickou shodu a podporu a také dostatečné personální kapacity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jím řízených organizací, např. Národní pedagogický institut ČR

Stát / kraje: Chybí jeden zodpovědný aktér. Zřizovateli středních škol jsou zpravidla kraje, pravomoci státu (MŠMT) jsou velmi omezené. I kdyby stát měl představu, co od krajů potřebuje, ty nejsou motivovány to plnit. Zářným příkladem je Praha. Proč by za své peníze navyšovala počet míst, když třetinu z nich obsadí žáci z jiných krajů? Praha by utrácela, stát vydělával.

Kraje: Téma středních škol přesahuje oblast školství. Například úzce souvisí s veřejnou dopravou. Dopravní nedostupnost mnohdy přílišně zužuje výběr. Přitom kolikrát nejde o kilometry, rozhoduje čas.

Střední školy: Jedna věc je výkon dítěte v jednotných přijímacích zkouškách. Druhým pak specifika konkrétní školy a představa o žácích na vstupu i výstupu. Z té by měla plynout organizace školní části přijímacího řízení. V té by děti měly dostat příležitost ukázat své silné stránky a zjistit, zda právě ty v daném oboru na dané škole využijí.

My všichni: Teď se zasním. Zkusme si představit svět, ve kterém děti nevyrůstají s tím, že ti nejlepší (ano, takto fakt generalizujeme) patří na gymnázium, hloupější na průmyslovku a zoufalci na učňák. Snad by pak mělo větší smysl diskutovat o sebepoznání, silných stránkách, talentech, …

Proč nezmiňuji Cermat a vlastní přijímačkové testy? Protože v těch zásadní problém nevidím. Naopak vnímám shodu na tom, že ty (možná lze napsat konečně) plní svůj účel. Jejich obsah je adekvátní 9. třídě, testovanou skupinu dostatečně rozřazují. Víc od nich nemůžeme chtít.

Nízko visící ovoce na závěr: Kéž by došlo alespoň k jedné snadné změně. Nejdříve testování, pak výběr školy. Z přijímacích zkoušek by v okamžiku byla mnohem menší loterie.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: