O normativech na žáky v individuálním vzdělávání

Protože jsme pro školní rok 2023/2024 do Základní školy Be Open přijali několik nových žáků, kteří si budou plnit povinnou školní docházku v režimu individuálního vzdělávání (IV), podíval jsem se na to, jak stát financuje soukromé školy, které tuto formu plnění povinné školní docházky svým žákům umožňují.

Zde jsou roční příspěvky státu na jednoho žáka v režimu IV a při běžné docházce v soukromých školách:

  • 2021: 14.170 Kč / 68.935 Kč (21 %)
  • 2022: 13.909 Kč / 74.681 Kč (19 %)
  • 2023: 13.132 Kč / 76.226 Kč (17 %)

(Ještě v roce 2019 byl normativ pro IV stanoven jako 25 % běžného normativu.)

Buď je pokles podpory IV náhodný, nebo stát skrze normativy vysílá vzkaz, co si myslí o individuálním vzdělávání.

Druhá možnost by byla zvlášť zajímavá, když náměstek ministra školství Jiří Nantl v podcastu Mozaika vzdělávání mluvil o tom, že se mu líbí tzv. voucherový systém. Ten by mohl srovnat financování vzdělávání ve veřejných, církevních, soukromých školách i v režimu individuálního vzdělávání. Každé dítě by zkrátka na své vzdělávání dostalo stejnou částku.

———————

Možná by někoho mohlo zajímat, jak je to s IV v mateřské škole.

Dokument MŠMT odpovídá: „Na dítě mateřské školy, jde-li o dítě individuálně vzdělávané podle § 34b školského zákona, jsou normativy stanoveny ve výši 5 % ze srovnatelných normativů uvedených v části I.“ Pro rok 2023 jde tedy o 3.895 Kč.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: