Uvádějící učitel aneb vrtěti psem. Skutečně nápomocné kroky leží jinde

Českému školství chybí několik tisíc učitelů. To je fakt se zcela zásadním vlivem na vzdělání našich dětí.

Kolik učitelů chybí?

Co s tím? Odpověď je překvapivě snadná:

  • Pokračovat v navyšování platů zaměstnanců ve školství. (V roce 2022 se tento trend prakticky zastavil.)
  • Finančně podpořit fakulty vzdělávající učitele, aby mohly přijmout více uchazečů. (V řadě oborů je přijato jen mezi 10 a 20 % uchazečů.)

Co však dělá český stát? Zavedl pojem uvádějící učitel. A k tomu si pojďme shrnout několik zásadních informací.

  • Náplň činnosti, zodpovědnost, … uvádějícího učitele nejsou nijak definovány.
  • Uvádějící učitel nebude mít jakkoliv snížený rozsah přímé pedagogické činnosti.
  • Uvádějící učitel nedostane žádný příplatek.

K jaké reálné změně tedy dojde?

  • Krátká odpověď: K žádné.
  • Delší odpověď: Přibude papírování.

Omlouvám se některým neziskovám lobbujícím za proběhlou změnu zákona o pedagogických pracovnících, že kazím iluzi úspěchu. Takovéto „úspěchy“ nás bohužel jen odvádějí od skutečných řešení.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: