O mně

Přestože jsem na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vystudoval učitelství pro střední školy, obory informatika a geografie, neplánoval jsem hned vstoupit do učitelské profese. Již během studia vysoké školy jsem totiž pracoval na různých pozicích v organizacích spojených se sportem. 

Celkem sedm let jsem spojil s plzeňským extraligovým klubem HC Plzeň 1929, agenturou Premier Sports zajišťující marketingové služby Českému paralympijskému týmu Českým svazem ledního hokeje

Pro ČSLH jsem administroval svazový web, vedl vývoj statistického systému, spoluřídil vývoj systému registračního, podílel se na zajištění vzdělávacích akcí pro trenéry a mezinárodních hokejových turnajů, včetně mistrovství světa v Praze v roce 2015.

V roce 2015 jsem zamířil do školství. Od té doby jsem prošel různými typy škol. Tou první byla Základní škola Glowackého v Praze 8, typický sídlištní moloch se stovkami žáků a desítkami zaměstnanců. Učil jsem informatiku a fyziku od páté do deváté třídy, k tomu kroužky pro ještě menší děti, včetně druháků. Křest ohněm, dostal jsem klíče a… A nic. Za rok a půl ve škole přišel někdo z kolegů či vedení jednou. 

Ve Světicích to byla úplně jiná historie. Přicházel jsem jako budoucí zástupce pro druhý stupeň s cílem sestavit školní vzdělávací program, tým a přivítat první šesťáky. To vše se podařilo. Jenže v září jsme měli paní ředitelku na mateřské a já byl jejím statutárním zástupcem se školou na hrbu. Nikdy jsem nerostl tak intenzivně jako tenkrát, nikdy jsem neměnil během dne tolik rolí. Jsem za tu příležitost nesmírně vděčný, ale přišla brzy. Narodil se nám druhý syn a já nechtěl trávit v práci dvanáct hodin, aby škola mohla dál růst. 

Krok zpět jsem udělal směrem ke Škole Můj Projekt na Jižním Městě. V tu chvíli to pro mne byl splněný sen. Ano, přijal jsem místo v první třídě, byl jsem obrovsky nervózní, protože jsem kvalifikovaný druhostupňový učitel, ale dostal jsem ohromnou podporu vedení školy i značky School My Project. Dva roky jsem si užíval skvělou spolupráci s kolegyní v tandemu, s dalšími kolegy jsme rok strávili aktualizací školního vzdělávacího programu, pilovali jsme jednotlivé části zcela originální metodiky. Absolvoval jsem mentorink v Hejného matematice, ve výuce venku. Nikde jsem nezažil tak otevřené a spolupracující prostředí, zároveň neméně náročné, množství práce bylo prakticky nekonečné. 

Při rozhlížení, jak se zapojit do dění kolem sebe, jsem krom přípravy několika akcí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 11 stihl krátkou zkušenost v pozici asistenta radního pro školství hlavního města Prahy. Během půlročního angažmá jsem pomohl s aktualizací některých strategických dokumentů a měl příležitost nahlédnout do fungování školství z pohledu zřizovatele.

Ve školním roce 2019/2020 jsem působil v dočasně zřízené pozici Senior Teacher ve vedení Základní školy Open Gate. Měl jsem na starosti profesní rozvoj učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga, podílel jsem se na organizaci provozu školy, plánovaně i v rámci záskoků jsem působil v různých třídách. S rodinou jsme si užili život v jedinečném kampusu.

Od srpna 2020 pracuji tři dny v týdnu jako učitel druhého stupně a čtyřletého gymnázia (informatika, zeměpis) ve škole Educanet Praha. Od srpna 2021 povedu sekci přírodovědných předmětů. Čeká mne bližší spolupráce s vedením školy i některými kolegy.

Od června 2021 zároveň spolupracuji se školou Be Open. Časový rozsah dvou dnů v týdnu je věnován především spolupráci s paní zřizovatelkou školy, podpoře garantek obou stupňů školy, podpoře nově vznikajících tandemů, přímé pedagogické činnosti. Pracujeme také na rozvoji integrované tematické výuky a vědomém rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Pro školní rok 2021/2022 jsem dočasně uspal své mentorské a lektorské aktivity spojené se společnostmi School My ProjectINFRAV laviciKonkrétní podobu zatím nemá ani spolupráce s časopisem Řízení školy, který vydává nakladatelství Wolters Kluwer a pro který jsem mimo jiných článků napsal desetidílný seriál s tématem malých neveřejných škol (především jejich založení a rozjezdu). Naopak bych rád dále realizoval semináře či webináře pod názvem Jak na výběr základní školy.

Průběžně si rozšiřuji své vzdělání, aktuálně studuji na Jihočeské univerzitě rozšiřující studium pro učitele 1. stupně. V minulosti jsem absolvoval vzdělávací akce zaměřené především na praktické využití různých (nejen) pedagogických přístupů ve výuce na obou stupních ZŠ (Hejného metoda, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, metody efektivní komunikace, Respektovat a být respektován). 

Mám splněno kvalifikační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, které mi poskytlo základní vhled do oblasti vedení škol a školských zařízení. Také jsem si rozšířil kvalifikaci dvouletým studiem speciální pedagogiky pro učitele

Na jaře 2020 jsem absolvoval koučovací výcvik, který mi pomohl zasadit dosavadní komunikační a koučovací dovednosti do uceleného systému tak, abych je mohl efektivně využívat při spolupráci s kolegy, s dětmi i s rodiči.

Denně poznávám, že nelze žít jen z negace toho, co se nám nelíbí na škole, kterou jsme sami zažili, z kritiky světa kolem nás. Proto jsem pořádal cyklus seminářů o alternativních pedagogických směrech. Proto aktivně vystupuji na sociálních sítích. Proto se snažím profesně neustále posouvat a rozšiřovat si své obzory. Zároveň pak získané vědomosti a dovednosti využít v každodenní práci s dětmi i v podpoře kolegů, kteří vyznávají stejné hodnoty.

Milovníci čísel a strohých informací, můj strukturovaný životopis najdete zde.

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: