O mně

Přestože jsem na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vystudoval učitelství pro střední školy, obory informatika a geografie, neplánoval jsem hned vstoupit do učitelské profese. Již během studia vysoké školy jsem totiž pracoval na různých pozicích v organizacích spojených se sportem. 

Celkem sedm let jsem spojil s plzeňským extraligovým klubem HC Plzeň 1929, agenturou Premier Sports zajišťující marketingové služby Českému paralympijskému týmu Českým svazem ledního hokeje

Pro ČSLH jsem administroval svazový web, vedl vývoj statistického systému, spoluřídil vývoj systému registračního, podílel se na zajištění vzdělávacích akcí pro trenéry a mezinárodních hokejových turnajů, včetně mistrovství světa v Praze v roce 2015.

V roce 2015 jsem zamířil do školství. Od té doby jsem prošel různými typy škol. Tou první byla Základní škola Glowackého v Praze 8, typický sídlištní moloch se stovkami žáků a desítkami zaměstnanců. Učil jsem informatiku a fyziku od páté do deváté třídy, k tomu kroužky pro ještě menší děti, včetně druháků. Křest ohněm, dostal jsem klíče a… A nic. Za rok a půl ve škole přišel někdo z kolegů či vedení jednou. 

Ve Světicích to byla úplně jiná historie. Přicházel jsem jako budoucí zástupce pro druhý stupeň s cílem sestavit školní vzdělávací program, tým a přivítat první šesťáky. To vše se podařilo. Jenže v září jsme měli paní ředitelku na mateřské a já byl jejím statutárním zástupcem se školou na hrbu. Nikdy jsem nerostl tak intenzivně jako tenkrát, nikdy jsem neměnil během dne tolik rolí. Jsem za tu příležitost nesmírně vděčný, ale přišla brzy. Narodil se nám druhý syn a já nechtěl trávit v práci dvanáct hodin, aby škola mohla dál růst. 

Krok zpět jsem udělal směrem ke Škole Můj Projekt na Jižním Městě. V tu chvíli to pro mne byl splněný sen. Ano, přijal jsem místo v první třídě, byl jsem obrovsky nervózní, protože jsem kvalifikovaný druhostupňový učitel, ale dostal jsem ohromnou podporu vedení školy i značky School My Project. Dva roky jsem si užíval skvělou spolupráci s kolegyní v tandemu, s dalšími kolegy jsme rok strávili aktualizací školního vzdělávacího programu, pilovali jsme jednotlivé části zcela originální metodiky. Absolvoval jsem mentorink v Hejného matematice, ve výuce venku. Nikde jsem nezažil tak otevřené a spolupracující prostředí, zároveň neméně náročné, množství práce bylo prakticky nekonečné. 

Při rozhlížení, jak se zapojit do dění kolem sebe, jsem krom přípravy několika akcí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 11 stihl krátkou zkušenost v pozici asistenta radního pro školství hlavního města Prahy. Během půlročního angažmá jsem pomohl s aktualizací některých strategických dokumentů a měl příležitost nahlédnout do fungování školství z pohledu zřizovatele.

Ve školním roce 2019/2020 jsem působil v dočasně zřízené pozici Senior Teacher ve vedení Základní školy Open Gate. Měl jsem na starosti profesní rozvoj učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga, podílel jsem se na organizaci provozu školy, plánovaně i v rámci záskoků jsem působil v různých třídách. S rodinou jsme si užili život v jedinečném kampusu.

Ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022 jsem tři dny v týdnu pracoval jako učitel druhého stupně a čtyřletého gymnázia (informatika, zeměpis) ve škole Educanet Praha. Od srpna 2021 jsem vedl sekci přírodovědných předmětů, spolupracoval s vedením školy na realizaci vzdělávací koncepce, podpoře kolegů v naplňování školního vzdělávacího programu a v jejich profesním růstu.

V červnu 2021 odstartovala má spolupráce se Základní školou Be Open. Časový rozsah dvou dnů v týdnu byl věnován především spolupráci s paní zřizovatelkou školy, podpoře garantek obou stupňů školy, podpoře nově vznikajících tandemů, přímé pedagogické činnosti. Pracovali jsme také na podpoře integrované tematické výuky a vědomém rozvoji klíčových kompetencí žáků. K 1. červenci 2022 jsem byl jmenován ředitelem školy.

Od roku 2018 realizuji semináře či webináře pod názvem Jak na výběr základní školylektorskou a mentorskou činnost jsem dále vykonával pro společnosti School My ProjectINFRAV laviciMills. Přispívám do časopisů Řízení školy a Učitelský měsíčník, které vydává nakladatelství Wolters Kluwer. Od prosince 2021 tvořím podcast Mozaika vzdělávání.

Průběžně si rozšiřuji své vzdělání, aktuálně studuji na Jihočeské univerzitě rozšiřující studium pro učitele 1. stupně. V minulosti jsem absolvoval vzdělávací akce zaměřené především na praktické využití různých (nejen) pedagogických přístupů ve výuce na obou stupních ZŠ (Hejného metoda, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, metody efektivní komunikace, Respektovat a být respektován). 

Mám splněno kvalifikační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, které mi poskytlo základní vhled do oblasti vedení škol a školských zařízení. Také jsem si rozšířil kvalifikaci nejprve dvouletým studiem speciální pedagogiky pro učitele, poté třísemestrálním studiem učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Na jaře 2020 jsem absolvoval koučovací výcvik, který mi pomohl zasadit dosavadní komunikační a koučovací dovednosti do uceleného systému tak, abych je mohl efektivně využívat při spolupráci s kolegy, s dětmi i s rodiči.

Denně poznávám, že nelze žít jen z negace toho, co se nám nelíbí na škole, kterou jsme sami zažili, z kritiky světa kolem nás. Proto jsem pořádal cyklus seminářů o alternativních pedagogických směrech. Proto aktivně vystupuji na sociálních sítích. Proto se snažím profesně neustále posouvat a rozšiřovat si své obzory. Zároveň pak získané vědomosti a dovednosti využít v každodenní práci s dětmi i v podpoře kolegů, kteří vyznávají stejné hodnoty.

Milovníci čísel a strohých informací, můj strukturovaný životopis najdete zde.

Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: