Lektor

Co právě dělám:

 • Od června 2021 spolupracuji se školou Be Open. Časový rozsah dvou dnů v týdnu je věnován především spolupráci s paní zřizovatelkou školy, podpoře garantek obou stupňů školy, podpoře nově vznikajících tandemů, přímé pedagogické činnosti. Pracujeme také na rozvoji integrované tematické výuky a vědomém rozvoji klíčových kompetencí žáků.
 • Od srpna 2021 povedu ve škole Educanet Praha, kde učím tři dny v týdnu, sekci přírodovědných předmětů. Čeká mne bližší spolupráce s vedením školy i některými kolegy.   
 • Samostatně se zaměřuji na webináře pro rodiče hledající budoucí školu pro své děti.

Školní rok 2020/2021:

 • Ve školním roce 2020/2021 jsem jako mentor koncepce School My Project spolupracoval s dvěma soukromými školami nedaleko Prahy (Škola Osmička, ZáŠkola). Jednalo se o koučování, mentoring, vedení seminářů a supervizí.
 • S kolegy jsem připravoval a vedl několik seminářů a workshopů v rámci letních škol School My Project v srpnu 2020 a červnu 2021. Mezi tématy byl profesní rozvoj učitelů, integrovaná tematická výuka, rozvoj klíčových kompetencí a koučovací dovednosti, využití ICT ve výuce, výuka venku.
 • Ve školním roce 2020/2021 jsme se společností INFRA zrealizovali celkem 27 celodenních webinářů pro učitele mateřských, základních a středních škol zaměřených na využití ICT technologií ve výuce.
 • Další krátké webináře jsem ve školním roce 2020/2021 vedl pro společnost V lavici (Učebna Google, Formuláře Google a Kahoot, Tandemová výuka v ZŠ, Jak zapojit všechny žáky)

Z čeho vycházím:

 • Magisterské vzdělání v učitelství pro střední školy – informatika a zeměpis.
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele.
 • Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
 • Zkušenosti s výukou na 1. stupni.
 • Zkušenosti s výukou na 2. stupni – informatika, zeměpis, fyzika, matematika, tělesná výchova, pracovní činnosti.
 • Koučovací dovednosti získané v kurzu RE kouč od Results & Emotions
 • Workshop Metody efektivní komunikace od School My Project zaměřený na techniky aktivního naslouchání a pomáhající rozhovor.
 • Kurzy Lektorské minimum I a II od EPALE.
 • Průběžné sebevzdělávání v různých tématech spojených se školstvím a výchovou:
  • RWCT – Čtením a spaním ke kritickému myšlení,
  • Hejného matematika,
  • GSuite for Education,
  • Respektovat a být respektován,
  • Systemický přístup k multikulturní výchově,
  • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Čtení knih a aplikování získaných poznatků.

Na čem se můžeme domluvit:

 • Přes společnost  INFRA lze domluvit realizaci seminářů, workshopů a webinářů v rámci DVPP v tématech:
  • tandemová výuka, 
  • spolupráce pedagogických pracovníků při plánování realizaci i reflexi vyučovací hodiny, 
  • komunikace a spolupráce školy s rodiči a místní komunitou,
  • využívání koučovacích dovedností ve vztahu k žákům i mezi pedagogickými pracovníky,
  • využití ICT ve výuce,
  • podpora učební autonomie žáků s využitím ICT.
 • Rodičům nabízím konzultace související s výběrem nejvhodnější školy. Dále budu realizovat webináře pod názvem Jak na výběr základní školy.
 • Pokud byste měli zájem o seminář či workshop zaměřený na některé z uvedených (či dalších) témat, můžeme se domluvit na sestavení programu přímo na míru.
 • Nabízím možnost konzultací a mentorského provázení v konceptu School My Project či mně blízkých tématech (integrovaná tematická výuka, koučovací dovednosti, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů).
 • Konkrétní podmínky spolupráce záleží na Vaší aktuální potřebě, situaci a možnostech. Neváhejte mne kontaktovat.

„Nevzdělaní nebudou ve 21. století ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit, zapomínat a znovu se učit.“
Alvin Toffler

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: