Lektor

Na čem se můžeme domluvit?

 • Pod hlavičkou neziskové iniciativy AI dětem nabízím webináře, semináře, workshopy k tématu využití nástrojů umělé inteligence ve výuce. Zaměřuji se především na systémové zavádění v jednotlivých vzdělávacích institucích.
 • Přes společnost  INFRA lze domluvit realizaci seminářů, workshopů a webinářů v rámci DVPP v tématech:
  • tandemová výuka, 
  • spolupráce pedagogických pracovníků při plánování realizaci i reflexi vyučovací hodiny, 
  • komunikace a spolupráce školy s rodiči a místní komunitou,
  • využívání koučovacích dovedností ve vztahu k žákům i mezi pedagogickými pracovníky,
  • využití ICT ve výuce,
  • podpora učební autonomie žáků s využitím ICT.
 • Rodičům nabízím konzultace související s výběrem nejvhodnější školy. Dále budu realizovat webináře pod názvem Jak na výběr základní školy.
 • Pokud byste měli zájem o seminář či workshop zaměřený na některé z uvedených (či dalších) témat, můžeme se domluvit na sestavení programu přímo na míru.
 • Nabízím možnost konzultací a mentorského provázení v konceptu School My Project či mně blízkých tématech (integrovaná tematická výuka, koučovací dovednosti, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů).
 • Konkrétní podmínky spolupráce záleží na Vaší aktuální potřebě, situaci a možnostech. Neváhejte mne kontaktovat.

Z čeho vycházím?

 • Magisterské vzdělání v učitelství pro střední školy – informatika a zeměpis.
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele.
 • Rozšiřující studium pro učitele 1. stupně ZŠ.
 • Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
 • Zkušenosti s výukou na 1. stupni.
 • Zkušenosti s výukou na 2. stupni – informatika, zeměpis, fyzika, matematika, tělesná výchova, pracovní činnosti.
 • Koučovací dovednosti získané v kurzu RE kouč od Results & Emotions
 • Workshop Metody efektivní komunikace od School My Project zaměřený na techniky aktivního naslouchání a pomáhající rozhovor.
 • Kurzy Lektorské minimum I a II od EPALE.
 • Kurzy Google Certified Educator Level 1 a Google Certified Educator Level 2.
 • Průběžné sebevzdělávání v různých tématech spojených se školstvím a výchovou:
  • RWCT – Čtením a spaním ke kritickému myšlení,
  • Hejného matematika,
  • Google Workspace for Education,
  • Respektovat a být respektován,
  • Systemický přístup k multikulturní výchově,
  • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Čtení knih a aplikování získaných poznatků.

Jaké spolupráce mám za sebou?

 • Od roku 2018 samostatně připravuji a vedu semináře a webináře pro rodiče hledající budoucí školu pro své děti.
 • Jako mentor koncepce School My Project jsem ve školním roce 2021/2022 spolupracoval s dvěma soukromými školami nedaleko Prahy (Škola Osmička, ZáŠkola). Jednalo se o koučování, mentoring, vedení seminářů a workshopů.
 • S kolegy jsem připravoval a vedl několik seminářů a workshopů v rámci letních škol School My Project v srpnu 2020 a červnu 2021. Mezi tématy byl profesní rozvoj učitelů, integrovaná tematická výuka, rozvoj klíčových kompetencí a koučovací dovednosti, využití ICT ve výuce, výuka venku.
 • Se společností INFRA jsme ve školním roce 2020/2021 zrealizovali celkem 27 celodenních webinářů pro učitele mateřských, základních a středních škol zaměřených na využití ICT technologií ve výuce. V následujících školních letech jsem ve sborovnách realizoval především semináře s tématem tandemové výuky a spolupráce pedagogických pracovníků.
 • Krátké webináře jsem ve školním roce 2020/2021 vedl pro společnost V lavici (Učebna Google, Formuláře Google a Kahoot, Tandemová výuka v ZŠ, Jak zapojit všechny žáky).
 • Ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022 jsem se podílel na vedení kurzu pro asistenty pedagoga organizovaného Vzdělávací institucí Mills.

 

„Nevzdělaní nebudou ve 21. století ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit, zapomínat a znovu se učit.“
Alvin Toffler

Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: