Učitel

Co právě dělám:

 • Od srpna 2020 pracuji tři dny v týdnu jako učitel druhého stupně a čtyřletého gymnázia (informatika, zeměpis) ve škole Educanet Praha. Od srpna 2021 povedu sekci přírodovědných předmětů. Čeká mne bližší spolupráce s vedením školy i některými kolegy.
 • Od června 2021 spolupracuji se školou Be Open. Časový rozsah dvou dnů v týdnu je věnován především spolupráci s paní zřizovatelkou školy, podpoře garantek obou stupňů školy, podpoře nově vznikajících tandemů, přímé pedagogické činnosti. Pracujeme také na rozvoji integrované tematické výuky a vědomém rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Školní rok 2020/2021:
 • Ve školním roce 2020/2021 jsem jako mentor koncepce School My Project spolupracoval s dvěma soukromými školami nedaleko Prahy (Škola OsmičkaZáŠkola). Jednalo se o koučování, mentoring, vedení seminářů a supervizí.
 • Zároveň jsem se podílel na vedení předmětu Můj den pro děti prvního i druhého stupně v Základní škole Osmička v Roudnici nad Labem.
 • Ve školním roce 2020/2021 jsme se společností INFRA zrealizovali celkem 27 celodenních webinářů pro učitele mateřských, základních a středních škol zaměřených na využití ICT technologií ve výuce.
 • Další krátké webináře jsem ve školním roce 2020/2021 vedl pro společnost V lavici (Učebna Google, Formuláře Google a Kahoot, Tandemová výuka v ZŠ, Jak zapojit všechny žáky)
 • Pro časopis Řízení školy, který vydává nakladatelství Wolters Kluwer, jsem krom několika dalších článků napsal desetidílný seriál s tématem malých neveřejných škol (především jejich založení a rozjezdu). 

Z čeho vycházím:

 • Magisterské vzdělání v učitelství pro střední školy – informatika a zeměpis.
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele.
 • Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
 • Zkušenosti s výukou na 1. stupni.
 • Zkušenosti s výukou na 2. stupni – informatika, zeměpis, fyzika matematika, tělesná výchova, pracovní činnosti.
 • Průběžné sebevzdělávání v různých tématech spojených se školstvím a výchovou:
  • RWCT – Čtením a spaním ke kritickému myšlení,
  • Hejného matematika,
  • GSuite for Education,
  • Respektovat a být respektován,
  • Systemický přístup k multikulturní výchově,
  • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Absolvovaný mentoring zaměřený na Hejného matematiku a výuku venku.
 • Čtení knih a pokusy aplikovat získané poznatky.

Na čem se můžeme domluvit:

 • Nabízím možnost konzultací a mentorského provázení v konceptu School My Project či mně blízkých tématech (integrovaná tematická výuka, koučovací dovednosti, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů).
 • Dále nabízím možnost vedení vzdělávání učitelů v oblasti využívání ICT ve výuce (semináře, webináře, mentoring, konzultace).
 • Konkrétní podmínky spolupráce záleží na aktuální situaci a možnostech školy či učitele. Neváhejte mne kontaktovat.

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
Jan Amos Komenský

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: