Učitel

Co právě dělám:

 • Ve školním roce 2020/2021 pracuji jako učitel druhého stupně a čtyřletého gymnázia (informatika, zeměpis) ve škole Educanet Praha
 • Zároveň se podílím na vedení předmětu Můj den pro děti prvního i druhého stupně v Základní škole Osmička v Roudnici nad Labem.
 • Od června 2020 se jako mentor koncepce School My Project podílím na doprovázení učitelek prvního stupně ve dvou soukromých školách nedaleko Prahy.
 • V průběhu podzimu 2020 realizuji webináře pro společnosti INFRA (Využití ICT technologií ve výuce, Použití tabletů v hodině i ve volném čase), V lavici (Učebna Google, Formuláře Google a Kahoot) a samostatně (Jak na výběr základní školy).
 • Od zářijového čísla přispívám do časopisu Řízení školy, který vydává nakladatelství Wolters Kluwer (např. založení a rozjezd malých neveřejných škol, distanční výuka). 

 • Od listopadu 2020 jsem jako člen kabinetu Informatika a ICT pro hlavní město Prahu zapojen v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Na starost mám oblast Prahy 3 a Prahy 10.

Z čeho vycházím:

 • Magisterské vzdělání v učitelství pro střední školy – informatika a zeměpis.
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele.
 • Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
 • Zkušenosti s výukou na 1. stupni.
 • Zkušenosti s výukou na 2. stupni – informatika, zeměpis, fyzika matematika, tělesná výchova, pracovní činnosti.
 • Průběžné sebevzdělávání v různých tématech spojených se školstvím a výchovou:
  • RWCT – Čtením a spaním ke kritickému myšlení,
  • Hejného matematika,
  • GSuite for Education,
  • Respektovat a být respektován,
  • Systemický přístup k multikulturní výchově,
  • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Absolvovaný mentoring zaměřený na Hejného matematiku a výuku venku.
 • Čtení knih a pokusy aplikovat získané poznatky.

Na čem se můžeme domluvit:

 • Nabízím možnost konzultací a mentorského provázení v konceptu School My Project či mně blízkých tématech (integrovaná tematická výuka, koučovací dovednosti, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů).
 • Dále nabízím možnost vedení vzdělávání učitelů v oblasti využívání ICT ve výuce (semináře, webináře, mentoring, konzultace).
 • Konkrétní podmínky spolupráce záleží na aktuální situaci a možnostech školy či učitele. Neváhejte mne kontaktovat.

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
Jan Amos Komenský

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: