Učitel

Na čem se můžeme domluvit?

 • Nabízím možnost konzultací a mentorského provázení v konceptu School My Project či mně blízkých tématech (integrovaná tematická výuka, koučovací dovednosti, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů).
 • Dále nabízím možnost vedení vzdělávání učitelů v oblasti využívání ICT ve výuce (semináře, webináře, mentoring, konzultace).
 • Pod hlavičkou neziskové iniciativy AI dětem nabízím možnost realizace webinářů, seminářů, workshopů či konzultací k tématu využití nástrojů umělé inteligence ve výuce. Zaměřuji se především na systémové zavádění v jednotlivých vzdělávacích institucích.
 • Konkrétní podmínky spolupráce záleží na aktuální situaci a možnostech školy či učitele. Neváhejte mne kontaktovat.

Z čeho vycházím?

 • Magisterské vzdělání v učitelství pro střední školy – informatika a zeměpis.
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele.
 • Rozšiřující studium pro učitele 1. stupně ZŠ.
 • Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
 • Zkušenosti s výukou na 1. stupni.
 • Zkušenosti s výukou na 2. stupni – informatika, zeměpis, fyzika matematika, tělesná výchova, pracovní činnosti.
 • Průběžné sebevzdělávání v různých tématech spojených se školstvím a výchovou:
  • RWCT – Čtením a spaním ke kritickému myšlení,
  • Hejného matematika,
  • Google Certified Educator Level 1 a Google Certified Educator Level 2,
  • Respektovat a být respektován,
  • Systemický přístup k multikulturní výchově,
  • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Absolvovaný mentoring zaměřený na Hejného matematiku a výuku venku.
 • Čtení knih a aplikování získaných poznatků.

Co právě dělám:

 • V červnu 2021 odstartovala má spolupráce se Základní školou Be Open. Časový rozsah dvou dnů v týdnu byl věnován především spolupráci s paní zřizovatelkou školy, podpoře garantek obou stupňů školy, podpoře nově vznikajících tandemů, přímé pedagogické činnosti. Pracovali jsme také na podpoře integrované tematické výuky a vědomém rozvoji klíčových kompetencí žáků. K 1. červenci 2022 jsem byl jmenován ředitelem školy.
Jaké spolupráce a projekty mám za sebou?
 • Jako mentor koncepce School My Project jsem ve školním roce 2021/2022 spolupracoval s dvěma soukromými školami nedaleko Prahy (Škola OsmičkaZáŠkola). Jednalo se o koučování, mentoring, vedení seminářů a workshopů.
 • Se společností INFRA jsme ve školním roce 2020/2021 zrealizovali celkem 27 celodenních webinářů pro učitele mateřských, základních a středních škol zaměřených na využití ICT technologií ve výuce. Ve školním roce 2021/2022 jsme navázali semináři na téma tandemové výuky.
 • Krátké webináře jsem ve školním roce 2020/2021 vedl pro společnost V lavici (Učebna Google, Formuláře Google a Kahoot, Tandemová výuka v ZŠ, Jak zapojit všechny žáky).
 • Ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022 jsem se podílel na vedení kurzu pro asistenty pedagoga organizovaného Vzdělávací institucí Mills.
 • Pro časopis Řízení školy, který vydává nakladatelství Wolters Kluwer, jsem krom několika dalších článků napsal desetidílný seriál s tématem malých neveřejných škol (především jejich založení a rozjezdu). přispívám také do časopisu Učitelský měsíčník.
 • Od prosince 2021 tvořím podcast Mozaika vzdělávání.

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
Jan Amos Komenský

Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: