Letní tábory a rozvoj kompetencí

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vše potřebuje dítě znát a umět (i jaké postoje zaujímat), aby si užilo týden či dva na letním táboře?

Samozřejmě záleží na tom, zda se jedná o tábor příměstský, zda děti spí ve stanech, chatkách či v budově, zda jede skupina dětí, které se setkávají v průběhu roku, …

Přesto jsou tu určité vstupní předpoklady a zároveň kompetence, které se účastí na letním táboře dále rozvíjí. Mohou nám připadat samozřejmé, protože „my když jsme byli děti…“, jenže doba se změnila. Takže se spíš pojďme zamyslet, jak na tom každé jednotlivé dítě je.

  • Jaká je jeho startovní pozice?
  • Jak se jeho kompetence rozvinuly během tábora?

Můžeme se zaměřit například na následující:

  • Jak dítě zvládne odloučení od rodičů?
  • Přizpůsobí se nocování v neznámém prostředí?
  • Zvládne udržet přehled o svých věcech?
  • Dokáže používat méně obvyklé nástroje (nůž, sekera, …)?
  • Jak snadno navazuje vztahy?
  • Jak si poradí ve věkově různorodé skupině?
  • Orientuje se v časových údajích?
  • Odhadne časovou náročnost jednotlivých činností?

Takových otázek bychom mohli vygenerovat desítky. Mým cílem nebylo sestavit úplný výčet, spíš postrčit čtenáře k zamyšlení. Ať už se jedná o rodiče či táborové vedoucí.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: