Přečtené knihy

Aktivní naslouchání při vyučování, J. Palenčárová, K. Šebesta, 2006

Kniha se, jak je uvedeno v podtitulu, zaměřuje především na vyučování na prvním stupni základní školy, zdá se, že zvláště na úplně první ročníky povinné školní docházky. Devadesát stran textu je rozděleno téměř přesně na třetiny. Ta první je výhradně teoretická a k tématu se blíží ze široka skrz různá pojetí komunikace, přes popis komunikačních dovedností až po výuku mateřského jazyka. Prostřední část pak patří jakémusi krátkému popisu současné praxe, života školy a využívání komunikačních dovedností v průběhu dne. Třetí třetina nabízí konkrétní aktivity pro nácvik naslouchání. Je jich celkem dvacet. Z mého pohledu je kniha vhodná k prolistování, zastavení se u některých pojmů a především k inspiraci podobě konkrétních ihned uplatnitelných aktivit.

Témata: naslouchání

Více na cbdb.cz

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, Jan Průcha, 2012

Kniha nabízí základní přehled alternativních pedagogických směrů a jejich charakteristik. Zároveň se jako červená nit všemi stránkami vině konstatování, že chybí podrobnější zkoumání světové i české praxe, hlavně pak objektivizace dosahovaných výsledků, ať již za výsledky vzdělávání považujeme cokoliv. Nevýhodou je, že kniha byla poprvé vydána již před dvaceti lety, v aktualizovaném provedení pak před devíti roky. České alternativní školství již dnes přeci jen vypadá jinak, minimálně šíří nabídky a získanými zkušenostmi mnoha pedagogů, zřizovatelů škol a dalších aktérů

Témata: přístupy, alternativní pedagogika, inovace

Více na cbdb.cz

Antistresový program pro učitele, C. Henning, G. Keller, 1996

Kniha je stará přes dvacet let, přesto není moc takto komplexních materiálů k tématu. Je zajímavé v kolika ohledech se situace od té doby nezměnila (roli může hrát, že kniha vznikla v německém prostředí).

Témata: psychohygiena, seberozvoj

Více na cbdb.cz

Autentická pedagogika, Václav Trojan, 2022

Příjemné letní čtení na jedno odpoledne nebo na celé léto, když budete o každém zpravidla jednostránkovém textu k jednomu tématu hlouběji přemýšlet. Celkem je v knize témat čtyřicet. Nečekejte nějaké silné argumenty, data, jde spíš o čtivé sdílení názorů autora a jeho pohledu na české vzdělávání či úžeji na české školství.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně.

Cílená zpětná vazba, Eva Reitmayerová, Věra Broumová, 2015

Velmi čtivě napsaný kompletní přehled tématu zpětné vazby. Přibližně sto stran teorie (žádná nuda, vše jasně a stručně) a podnětů k přemýšlení (drobných úkolů). Poté dalších padesát stran plných konkrétních technik ihned využitelných ve výuce.

Témata: metody

Více na cbdb.cz

Co funguje ve třídě?, Carl Hendrick, Robin Macpherson, 2019

Kniha mate svým názvem. Pokud někdo čeká kuchařku, dostane spíše robustní soubor otázek a námětů k přemýšlení. Kniha nenabízí odpovědi na otázku „Co funguje ve třídě?“. Tím se liší i od jiných knih v Česku vydaných díky Edukační laboratoři. Spíše přináší tematicky laděné rozhovory s lidmi, kteří se zabývají pedagogickým výzkumem a ve svých odpovědí stručně a s velkým zjednodušením představují své pohledy a myšlenky. Kniha nepřináší návody, spíše další a další otázky, mnohdy se dozvídáme především, co nefunguje. Zjevnou nevýhodou je složitý přenos z britského prostředí a z mého pohledu i ne úplně ideální překlad.

Témata: přístupy, výzkum

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Česká vzdělanost, Jan Průcha, 2015

Zajímavý pohled na českou vzdělanost a snaha tento pojem nějak popsat. Množství statistik, bohužel rychle stárnoucích. Už teď, dva roky od vydání, by bylo dobré doplnit novější údaje a upravit některé souvislosti. Například situace na trhu práce se hodně změnila. Kniha obsahuje velké množství odkazů na další literaturu.

Témata: management, statistika

Více na cbdb.cz

Designérem vlastního života, Bill Burnett, Dave Evans, 2016

Kniha popisuje přístup k designování (především pracovního) života formou tvorby prototypů a jejich zkoušení. Tím nabízí opak často prezentovaného přístupu, kdy je nejprve třeba najít smysl života, jeden konkrétní cíl, práci, která je pro nás stvořena, pak je teprve možné hledat cestu. Autoři nabízí několik konkrétních nástrojů a příklady lidí, kteří tyto nástroje ve svém životě (někdy i nevědomě) použili. Samozřejmě vychází ze zkušeností s americkým trhem práce. Kniha nabízí otázky, úkoly k zpracování. Nejlépe poslouží, když si člověk udělá čas, vezme do ruky papír a tužku a následuje (alespoň některé) instrukce.

Témata: HR, kariéra, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, J. Prekopová, Ch. Schweizer, 2015

Krátké čtení se spoustou konkrétních příběhů a rad. Psáno jasně a stručně. I když nemusím se vším souhlasit, jedná se o inspirativní knížku, kterou bych opravdu doporučil každému rodiči, který o výchově alespoň trochu přemýšlí.

Témata: výchova

Více na cbdb.cz

Diagnostika v kariérovém poradenství, S. Navarová, M. Lancová, 2019

Kniha je součástí série věnované karierovému poradenství. Bohužel se nakladatelství Raabe nepodařilo úplně dokonale sladit obsah všech knih, takže se některé pasáže opakují, dokonce vícekrát. Z mého pohledu je silnou stránkou knihy nabídka a poměrně podrobný popis řady nástrojů a aktivit přímo využitelných v praxi, například RIASEC, test karierových kotev, SWOT analýza, SMART cíle, kolo rovnováhy, vision board. Naopak slabou stránkou je ne/aktuálnost, například již nefungující odkazy, doporučení nástrojů, které nelze získat. Čtivosti by jistě pomohl menší formalismus, sladění jednotlivých dílčích kapitol, text se pohybuje na pomezí populárně-naučné literatury, akademické práce, učebnice.

Témata: kariérové poradenství, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

DigiDetox, Matěj Krejčí, 2019

Název knihy Digidetox je možná trochu zavádějící. Nejedná se totiž o návod, jak se zbavit digitálních technologií ve svém životě. Kniha sice obsahuje řadu konkrétních rad a doporučení, jak bychom mohli/měli přistupovat k různým službám (především sociálním sítím), ale zároveň nabízí snad ještě více otázek k přemýšlení. Nejen filosofických, také takových, které vedou k uvědomění si současného stavu a hledání prostoru pro zlepšení. Autor kombinuje různé teoretické koncepty (z jiných povětšinou současných knih), své vlastní zkušenosti, příběhy z doslechu a citáty (povětšinou) známých osobností. Nabízí přesah ze světa digitálních technologií do oblastí sebeorganizace, životosprávy, spolupráce, … Kniha se čte díky zvolené jazykové úrovni velmi lehce. Je jen na čtenáři, co z celého textu, rad a otázek využije.

Témata: osobní rozvoj, přístupy

Více na cbdb.cz

Dimenze myšlení, Howard Gardner, 2018

Kniha o téměř 500 stranách, kterou by bylo možné část mnoho a mnoho hodin. Není totiž jen nějakým jednoduchým shrnutím Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence, naopak nabízí velmi obsáhlou exkurzi do různých psychologických teorií, obrovské množství možných odboček k dalšímu zkoumání, zmiňuje tolik jmen a historických souvislostí, že vůbec není těžké se po cestě ztratit. Žádné jednoduché čtení, spíše postupné louskání stránku po stránce. Po prvním přečtení mám pocit, že jsem vytěžil 5 % celkového potenciálu, možná i méně.

Témata: inteligence, psychologie

Více na cbdb.cz

Dítě, škola a matematika, M. Hejný, F. Kuřina, 2015

Je zajímavé si přečíst, z čeho Milan Hejný vycházel při tvorbě „své“ matematiky. I po letech zajímavé čtení.

Témata: matematika, H-mat

Více na cbdb.cz

Etika péče, Virginia Held, 2016

Je znát, že je kniha slepencem jednotlivých článků a úvah. Některá témata jsou popisována snad pětkrát, desetkrát. Krom etiky ctností je velký prostor věnován feminismu. Spíše vznikají další otázky, bez by byly nabízeny odpovědi. Často jde jen o vymezování se vůči jiným názorům. Některé představy působí příliš idealisticky a chybí jim konkrétní rozpracování. Především právě kvůli absenci konkrétních příkladů či návrhů je pro mne kniha spíše zklamáním.

Témata: etika, feminismus, gender

Více na cbdb.cz

Etika pro děti, Michael Parker, 2017

Kniha, po které lze sáhnout pro inspiraci, k rozhovorům o různých etických tématech. Vhodná pro děti od konce prvního stupně až po celou střední školu, respektive jejich rodiče či vyučující.

Témata: etika, diskuse

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Eurytmie jako viditelná mluva, Rudolf Steiner, 2008

Snaha přečíst knihu a pochopit alespoň její malou část byla bez znalosti základů antroposofie a bez víry v to, co autor říká, téměř naprosto marná. Knihu vlastně nemohu hodnotit, protože její obsah mi zůstal nepřístupný.

Témata: eurytmie, waldorf

Více na cbdb.cz

Faktomluva, Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling, 2018

Poslechl jsem jako audioknihu i přečetl. S dětmi ve výuce využíváme web. Test, grafy i Dollar Street. Podle mne povinná výbava každého učitele, který pomáhá dětem vytvořit si ucelenou představu o dnešním světě. Autoři varují před běžnými mýty a zkresleními, nabízí konkrétní nástroje, jak se těchto chyb ve vnímání vyvarovat. Kniha je psána velmi čtivým jazykem, vhodně kombinuje teorii, příklady z praxe, názory a zkušenosti autora. To vše doplněno občasnou grafikou, otázkami, grafy.

Témata: přístupy, zeměpis

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Globální výchova, Graham Pike, David Selby, 1994

Třicet let stará kniha (1988, česky 1994), přesto charakteristiky tehdejší „klasické“ školy sedí i na tu dnešní. Krom kritiky přináší i základní představu koncepce „globální výchovy“. Zajímavé je srovnání se současnými klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy. I dnes je použitelná spousta námětů na konkrétní hry a aktivity.

Témata: koncepce, přístupy

Více na cbdb.cz

Hluboká práce, Cal Newport, 2016

Určitě důležité téma, jak se po delší čas soustředit na kvalitní/náročnou práci, v první polovině zpracované čtivě a zajímavě. Zde lze najít i konkrétní (hned uplatnitelné rady). V druhé polovině mi přišlo, že tempo hodně opadlo, příběhy byly banální, „důkazy“ velmi jednostranné, zkrátka mne to přestalo bavit. Přesto se z mého pohledu jedná o knihu, kterou je dobré přečíst, možná i mít po ruce, pokud člověk chce pracovat na své efektivitě, organizaci času, nejen pracovních návycích.

Témata: práce, sebeřízení

Více na cbdb.cz

Hodnocení učitelů, Irena Trojanová, 2017

Podrobný přesto stručný souhrn toho podstatného k tématu. Dobré vodítko pro ředitele i učitele. I když je znát, že autorka vychází především z praxe velké školy.

Témata: management, personalistika

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Inspirace Baťa, Gabriela Končitíková, 2021

Přestože v knize najdeme 99 rad na více než 350 stranách, lze ji přečíst téměř jedním dechem. A pak se vracet k jednotlivým pasážím a zkoušet uplatnit Baťovy principy a rady. Díky autorce se podařilo myšlenky posunout do současnosti, takže drtivou většinu lze ihned využít. Ocenil bych více příběhů, nejen Baťových citací. Některé pasáže se lehce opakují, ale to není na škodu, protože pohled je vždy trochu pootočen. Může jít o rychlé motivační čtení nebo spíše o knihu, ke které se lze pravidelně vracet a denně s ní pracovat.

Témata: osobní rozvoj, management

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Nebezpečná mělčina, Nicholas Carr, 2017

Je velká škoda, že tato kniha vyšla v originále již v roce 2011, takže pracuje s informacemi platnými před více než deseti lety. Zajímalo by mne, jak by vypadalo aktualizované vydání, protože především v oblasti sociálních sítí a umělé inteligence došlo k výraznému rozvoji. Kniha se možná překvapivě nezaměřuje jen na moderní digitální technologie, ale autor věnuje podstatnou část technologiím předešlým, především knihtisku, srovnává způsoby práce s informacemi v různých historických období. Jako červená nit se knihou vinou informace o fungování našeho mozku. Přes svou délku 300 stran se kniha dá přečíst jedním dechem, tak čtivě je napsaná. Zároveň obsahuje množství poznámek pod čarou a odkazů/zdrojů k dalšímu studiu. Kniha může dobře posloužit nejen jako historický exkurz do tématu zpracování informací, ale také jako námět k zamyšlení či vztyčený prst ve vtahu k tomu, jak s všudypřítomnými informacemi pracujeme v současnosti. Jen je škoda, že autor nenabízí více svého pohledu do budoucnosti, více myšlenek směřujících k hledání dalších cest, k tomu, jak by mohla (či měla) naše práce s informacemi vypadat v budoucnosti.

Témata: informatika, učení

Více na cbdb.cz

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí, Nessia Laniado, 2004

Tuhle knihu, která vyšla už v roce 2004, jsem objevil při náhodném procházení knih v opatovské knihovně. A byla to šťastná volba. Jsou v ní popsány zásady přesahující téma rozvoje inteligence. Na přibližně stovce stránek jsou uvedeny základní principy přístupu vzdělávajících osob snažících se o to, aby dítě samo bylo hlavním aktérem. Vše vychází z práce Reuvena Feuersteina.

Témata: inteligence, komunikace

Více na cbdb.cz

Jak pes Logopes učil děti mluvit, Ivana Novotná, 2015

Pokud má rodič pocit, že by měl s dítětem rozvíjet komunikační dovednosti a obzvláště výslovnost, může sáhnout po této knize. Má to však několik ale. Především kniha neobsahuje vůbec žádný návod k použití, ani slovo, jak s ní pracovat. Dále může být problematické využití některých aktivit v situaci, kdy už dítě umí číst nebo rozezná písmena. Problémy mohou činit také některé nejasné obrázky, případně slova, která už používáme spíše výjimečně. S jinými tituly od Ediky jsem byl výrazně spokojenější.

Témata: logopedie, speciální pedagogika

Více na cbdb.cz

Jak naučit děti hodnotám, R. Eyre, L. Eyre, 2013

Velmi zajímavé téma s potenciálem využití v rodině i ve škole. Je zajímavé, jaké hodnoty autoři vybrali a jaké aktivity s dětmi představují. Je znát, že kniha vyšla původně již v roce 1993, takže mnoho metod už dnes působí nepatřičně. Rozhodně jiný přístup než například R+R.

Témata: hodnoty

Více na cbdb.cz

Jak se učí živě?, Lucie Kramperová, Jan Kršňák, 2018

Pro někoho inspirativní čtení, pro jiného střed s odlišnými pohledy na výchovu a vzdělávání, pro dalšího podpora v tom, že i řada dalších lidí přemýšlí o tom, jakou školu chtějí pro (své) děti, že každodenně hledají, překonávají nejrůznější potíže a také prožívají nemálo radosti. Z mého pohledu je zajímavá šíře (mnohdy protichůdných) pohledů s také reálných cest k vysněným cílům.

Témata: alternativní směry, přístupy

Více na cbdb.cz

Jediná věc, 2014

Kniha jediné myšlenky, JEDINÉ VĚCI. Možná by stačila poloviční délka, ale i těch dvě stě stran se dalo učíst. Nečekejte žádné velké výzkumy, spíš sbírku citátů, příběhů, historek a k tomu zanícené vyprávění autora. Klíčová věta: „Co je tou JEDINOU věcí, kterou když udělám, všechno ostatní bude snazší nebo zbytečné?“

Témata: sebeřízení

Více na cbdb.cz

Ještě to promysli, Adam Grant, 2022

Především vlivem faktu, že knihu vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing, jsem čekal více. Svůj vstupní názor na knihu o potřebnosti měnit názory jsem však musel přehodnotit. Nečetla se mi vůbec lehce, některé pasáže mne vůbec nezaujaly, jednotlivé příběhy/příklady jsou pospojovány příliš křehkými oslími můstky, často z mého pohledu bez zjevné spojitosti s hlavní myšlenkou. Očekával jsem ucelenější rozvinutí myšlenky, že nemáme zaslepeně ulpívat na svých aktuálních názorech. Autor z mého pohledu obstojně zdůvodnil, proč bychom měli být ochotni své názory měnit, ale pramálo ukázal, jak bychom to měli dělat. Snad jen na několika málo stranách v závěrečné kapitole Praktické rady a tipy. Stručně: Zajímavá, důležitá, podnětná, … hlavní myšlenka, ale otázku, jak ji využívat v reálném životě, kniha nezodpověděla.

Témata: myšlení, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

K čemu samé jedničky?, Ondřej Šteffl, 2018

Výběr z blogů Ondřeje Šteffla od roku 2009 do roku 2017 obsahuje všechny zpravidla kontroverzní myšlenky, které Ondřej Šteffl povětšinou velmi rázným způsobem prezentuje. Je to skutečně jen výběr různých úvah a provokativních myšlenek, takže nelze očekávat nějaké hlubší argumentování a rozbory. Využít určitě lze množství odkazovaných zdrojů. Některé texty už vzhledem k časovému odstupu ztratily aktuálnost u jiných je pak naopak zajímavé, že dané téma je stále naprosto živé.

Témata: alternativní směry, přístupy

Více na cbdb.cz

Kariérové poradenství na každý pád, S. Pýchová, H. Košťálová, P. Drahoňovská, D. Madziová, 2020

Publikace na necelých sto stranách přináší základní představení oboru, který je v Česku stále v plenkách. Může být užitečná nejen pedagogickým pracovníkům, ale také dalším odborníkům pracujícím s dětmi i dospělými. Zdá se být uceleným stručným vstupem. Zároveň autorky nabízí odkazy na další materiály a publikace, často dostupné on-line. Nápad se sedmi pády se povedl, pádové otázky pomáhají téma nahlédnout z různých úhlů. V jednotlivých kapitolách je znát rozdílný rukopis čtyř autorek. Nijak to však nekazí celkový dojem. Kniha se čte i laikovi velmi snadno.

Témata: kariérové poradenství

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Konec prokrastinace, Petr Ludwig, 2013

Tahle kniha přímo nesouvisí se školstvím, ale každý učitel asi poměrně často řeší otázky typu: odkud a kam směřuji, jak pracovat s časem, jak se rozvíjet, … Kniha Petra Ludwiga přináší několik konkrétních nástrojů, zároveň se snaží vyvrátit různé mýty, nabízí řadu odkazů na zdroje a různé studie. Je stručná, čtivě psaná, text je doprovázen řadou ilustrací, vizualizací toho nejdůležitějšího.

Témata: seberozvoj

Více na cbdb.cz

Konec školní nudy, Dagmar Sieglová, 2019

Kniha, kterou by bylo dobré mít v knihovnách všech škol. Zásobník aktivit podporujících aktivitu žáků, spolupráci, komunikační schopnosti, tvořivé přemýšlení. Je fajn mít ji po ruce a moci nahlédnout pro inspiraci. Jednotlivé postupy jsou možná zbytečně podrobně popisovány, což knihu (uměle) natahuje, stejně jako odstavce s odkazy na různé související aktivity.

Témata: metody, přístupy, kooperace

Více na cbdb.cz

Kooperativní učení, kooperativní škola, Hana Kasíková, 2016

Zajímavé náměty obalené dlouhým nudným úvodem a spoustou zastaralých informací. Někdo mohl před novým vydáním knihu projít a odstranit zmínky o Zlatých stránkách, zpětném projektoru a další. Stejně tak si dosud nikdo zřejmě nevšiml, že v basketbalu se skutečně nestřílí góly. Škoda. Z knihy by stačila tak půlka.

Témata: kooperace

Více na cbdb.cz

Kouč vlastního života, Marián Béreš, 2013

Kniha představuje přístup ke koučování založený na důkladném poznání minulosti a přítomnosti na vědomé i nevědomé úrovni. Tomu věnuje tak čtyři pětiny obsahu. Autor představuje různé teoretické přístupy (které stále můžeme označit za alternativní?), například systemické konstelace. Navrhuje, jakými technikami člověk může zkoumat sám, upozorňuje, kdy je potřeba podpora odborníka. Kdo hledá knihu zaměřenou na koučování zaměřené (výhradně) na budoucnost, ať raději sáhne po jiné, případně počítá s tím, že si (jen) rozšíří obzory.

Témata: koučování, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Koučování ve školní praxi, Viola Horská, 2009

Kniha poskytuje srozumitelné seznámení s principy koučování. Věnuje se naslouchání, kladení otázek, modelu GROW, představuje SMART, SWOT a další techniky s koučováním spojené. Očekával bych větší zaměření na oblast školství, kniha je trochu zvláštně strukturovaná. Některé části se opakují. Z oblasti školství se věnuje nejvíce tvorbě a aktualizaci ŠVP a kariérovému poradenství, které nazývá výchova k volbě povolání. Nakonec jsem usoudil, že v knihovně ji nepotřebuji, pro základní seznámení s koučováním a jeho vztahem ke školství však může být pro někoho vhodná.

Témata: koučování

Více na cbdb.cz

Labyrint upgrade, Jan Hábl, 2015

Asi neznám dostatečně Komenského originál, abych ocenil tuto knihu. Nebo mám omezenou představivost a schopnost rozumět metaforám. Nebo nevím. Nepodařilo se mi do příběhu pořádně začíst. Nemám z něj žádný pocit, myšlenku hodnou zapamatování. Asi se ke knize pokusím s odstupem vrátit. Teď vůbec nedokážu popsat, co může být jejím cílem.

Témata: Komenský

Více na cbdb.cz

Lektorské finty, Jana Trdá, 2008

Knihu jsem přečetl za jedno odpoledne. Pomohla mi utřídit si pohled na přípravu vzdělávacích akcí pro dospělé účastníky. Čtivou (lehkou) formou shrnuje, co vše je v přípravě nutné vykonat, na co nezapomenout. Nabízí řadu konkrétních technik, mnohdy doplněných k příklady z praxe. Doporučuji všem, kteří někdy vedou či se chystají vést vzdělávací, teambuildingové či jiné akce pro dospělé.

Témata: lektorování

Více na cbdb.cz

Lesk a bída vzdělávání, Vladimíra Dvořáková, Jiří Smrčka, 2018

Kniha, kterou máte přečtenou za chvíli. Autoři líčí své pracovní zkušenosti s vysokými školami před rokem 2015. Leccos bude aktuální i nyní. Klíčovou otázkou je, nakolik čtenář autorům uvěří a nakolik zůstanou jednotlivé příběhy na úrovni urban legend. S přibývajícími stranami se autoři stále více posouvají k sdílení osobních názorů a pohledů, s kterými určitě nemusí všichni souhlasit.

Témata: VŠ, školství

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně.

Máte neklidné, nesoustředěné dítě?, D. Jucovičová, H. Žáčková, 2017

Srozumitelně napsaná kniha nejen pro učitele. Vše hezky popsáno z různých úhlů pohledu. Praktický pomocník pro každodenní práci i přípravu individuálních plánů.

Témata: ADHD

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Mentorink, M. A. Petrášová, Z. Štěpánek, I. Prausová, 2014

Příjemné čtení zvládnutelné za jeden večer. Autoři představují mentorink hodně ze široka, hledají jeho různé přirozené podoby v historii i v současnosti. Postupně se pozornost obrací na mentorink jako cílenou a plánovanou aktivitu. Vzhledem k rozsahu zůstává text hodně na povrchu a je tedy zřejmě určen především pro první seznámení s mentorinkem. Ať už z pozice budoucího mentora či menteeho (autoři používají slovo učeň). Nelze tedy čekat nějaké konkrétní návody, postupy, … Přesto je představena základní struktura nastavování spolupráce i jejího průběhu. Závěrečná část nabízející zkušenosti účastníků několika mentorinkových projektů v ČR mi přijde dost zbytečná, ale možná může pomoci s formováním pohledu a názoru na mentorink těm, kteří s ním zatím neměli vůbec žádnou zkušenost.

Témata: mentorink

Více na cbdb.cz

Mít vše hotovo, David Allen, 2016

Určitě systém GTD, který slouží k organizaci všech životních úkolů (a cílů) vyzkouším. Tedy už ho zkouším. Ale musím říct, že některé pasáže knihy jsou přeci jen příliš stručné a obecné, takže není jednoduché pak uvedené návody přenést do praktického použití. Naopak posledních sedmdesát stran bych klidně vynechal, tam už se mnohé opakovalo a přišlo mi to spíše jako promo a další a další přesvědčování (přesvědčeného).

Témata: management, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Mít vše hotovo v praxi, David Allen, 2021

(Zatím) jsem nedokázal uplatnit tuto knihu jako praktický návod na uvedení metody GTD do praxe. Spíše mi posloužila jako druhé čtení o metodě, tentokrát z trochu jiného úhlu. A taky jako motivace k některým dílčím (dlouho) odkládaným krokům.

Témata: management, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Mít, nebo být?, Erich Fromm, 2001

I přes značný časový odstup (v podstatě padesáti let) je kniha stále aktuálním, i když samozřejmě mnohdy jednostranným či tendenčně zabarveným, popisem současné společnosti. Konstrukt, který autor nabízí, rozlišení mezi životem v modu vlastnění a v modu bytí, může být vodítkem pro posuzování různých situací, pro rozhodování se. Zaujala mne celá řada konkrétních myšlenek, pohledů na starší či novější literaturu a myšlenky různých autorů. Závěrečnou pasáž věnovanou náčrtu nového světa a nového člověka je třeba brát s největším odstupem. I když možná právě v dnešní době by autorovo volání po nutné změně mohlo znít ještě naléhavěji než kdy dřív.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Motivační rozhovory ve škole, S. Rollnick, S. G. Kaplan, R. Rutschman, 2017

Kniha je rozdělena na dvě přibližně stejně obsáhlé části. V té první jsou představena teoretická východiska (techniky, zásady), druhou pak tvoří okomentované příklady rozhovorů. V závěru je ještě několik stran jako podnět k vlastní praxi.

Témata: komunikace

Více na cbdb.cz

Mýty ve vzdělávání, Jana Nováčková, 2010

Velmi čtivá kniha, tenká, přesto vede k přemýšlení nad řadou témat, nad tím, co v naší současné škole probíhá. I přes časový odstup od vydání a fakt, že se o řadě v knize uvedených mýtů dnes již diskutuje, zajímavé čtení.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Na charakteru záleží, Jan Hábl, 2021

Shrnutí historických přístupů a pohledu autora na téma, jak ve výchově a vzdělávání pracovat s pojmy dobro a zlo. Kdo by však čekal nějaký výzkum (důkazy) či návod pro vlastní praxi, byl by zklamán. Rozdělení knihy na dvě části mně osobně přišlo téměř zbytečné a rozdíly mezi textem akademickým a populárně-naučným považuji v tomto případě za marginální.

Témata: charakter, hodnoty

Více na cbdb.cz

Nadané dítě ve škole, Jana Cihelková, 2017

Autorka vztahuje nadání k IQ, z čehož vychází úvodní teoretická část. Z mého pohledu je cennější nápadník aktivit, i když se nejedná o nic převratného, je to kompilace metod například z RWCT. Především pro začínající učitele ale může být tento výběr metod inspirující. Stejně tak různé „vzorové“ dokumenty a konkrétní příběhy dětí a škol.

Témata: nadání

Více na cbdb.cz

Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků, B. Čechová, 2008

Přestože se o klíčových kompetencích ve školství častěji hovoří již nějakých patnáct let, knih na toto téma jsou stále jednotky. Tato nabízí základní vstup do tématu a pak především náměty na konkrétní činnosti, především pro práci s celou třídou. Krom klíčových kompetencí se kniha dotýká také témat kladení otázek, sebehodnocení žáků, žákovského portfólia, metod aktivního učení, managementu třídy. 

Témata: klíčové kompetence, aktivity, hodnocení

Více na cbdb.cz

Nastavení mysli, Carol Dweck, 2017

Zajímavá a podnětná hlavní myšlenka podpořená průhlednými někdy těžko představitelnými příběhy. Osobně bych klidně vynechal prvních sedmdesát stran a proškrtal řadu historek opakujících se svou zápletkou. Naopak jsem uvítal krátká nakouknutí do různých oblastí. Z hlediska vyšší důvěryhodnosti bych uvítal více konkrétních čísel a statistik. 

Témata: OSR, seberozvoj, psychologie, přístupy

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Nástroje titánů, Timothy Ferriss, 2017

700 stran a já se nedokázal začíst. Možná mi nesedla forma. Některé pasáže mi přišly příliš krátké, povrchní, jiné jsem snad vlivem rozdílného kulturního prostředí vůbec nepochopil, vůbec jsem nerozuměl používaným pojmům. Snad se mnohé ztratilo v překladu, každopádně styl leckdy z mého pohledu zcela nahodile skládaných poznámek mi nesedl. Určitě se dají najít inspirativní části, myšlenky. Ale stojí hledání na tolika stránkách za to? Já bych řekl, že ne. Ani náznakem nesdílím nadšení autora a knihu nepovažuji za návod na všechny životní situace. K tomu bych potřeboval výrazně větší přehlednost a srozumitelnost.

Témata: osobní rozvoj, přístupy

Více na cbdb.cz

No Future, Bohumil Kartous, 2019

Mezi lidmi, kteří veřejně hovoří a píší o školství, patří Bob Kartous mezi nejviditelnější. Jeho názory jsou mnohdy kontroverzní, radikální, což způsobuje, že má mnoho podporovatelů i odpůrců.. (pokračování)

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Objevte své PROČ, S. Sinek, D. Mead, P. Docker, 2018

Kniha navazující na „Začněte s proč“ je v podstatě návodem, jak objevit své osobní proč a proč jakékoliv organizace či její části. K samotnému hledání je třeba v prvním případě minimálně jedna druhá osoba a tak půlden času, v případě druhém pak spolupráce velkého množství kolegů a času ještě o dost více. Nedokážu posoudit, zda jde oběma procesy úspěšně projít jen s podporou této knihy, nezkoušel jsem. Každopádně mi kniha pomohla znovu se k tématu vrátit a prožil jsem několik aha momentů.

Témata: osbní rozvoj, management

Více na cbdb.cz

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, O. Zelinková, 2013

I když některé části by již zasloužily aktualizaci, jedná se o vyčerpávající přehled pedagogické diagnostiky použitelný v každodenní praxi. Především pro učitele nejmenších školních dětí výborné vodítko, na co se zaměřovat, čeho si všímat.

Témata: speciální pedagogika, diagnostika

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Pedagogická poéma, Anton Semjonovič Makarenko, 1952

Napínavé čtení. Jedna z nejdelších knih, kterou jsem kdy přečetl. Určitě výrazně ideologicky zabarveno, ale i tak spousta zajímavých myšlenek přenositelných do současnosti.

Témata: přístupy, beletrie

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Pedagogické spisy, Lev Nikolajevič Tolstoj, 1957

I přes velký časový a kulturní odstup stále v mnohém aktuální myšlenky. Některé pasáže jsou naprosto trefné i pro současné české školství.

Témata: přístupy, osobnosti

Více na cbdb.cz

Pedagogický proces a jeho řízení, Václav Trojan, 2014

Přehled tématu nabízející základní informace, data z různých výzkumů, otázky k zamyšlení i osobní pohled autora.

Témata: management, pedagogika

Více na cbdb.cz

Personalistika v řízení školy, M. Šikýř, D. Borovec, I. Lhotková, 2016

Kniha vhodná pro získání základního přehledu o tématu. Je znát, že větší část psali odborníci z vnějšku školského prostředí. Ocenil bych větší množství příkladů že školské praxe, příklady konkrétní dobré praxe. Vzhledem k rozsahu zůstala kniha v některých dílčích tématech na hodně obecné úrovni.

Témata: management, personalistika

Více na cbdb.cz

Pozitivní inteligence, Shirzad Chamine, 2013

Konstrukt pozitivní inteligence a jejího rozvoje, který kniha představuje se mi zdá být zajímavý. Už jen vědomá snaha o odhalení hlavního sabotéra = soudce a jeho devíti pomocníků pomůže uvědomit si, co si s sebou neseme z dětství, i když to už ve světě dospělých nemá opodstatnění, respektive nám tyto návyky a přesvědčení nepomáhají. Kniha by mohla být klidně třetinová, vše se několikrát opakuje, jen z trochu jiného úhlu pohledu či prostřednictvím jiného příběhu. Ale nenudí. Jazyk je jednoduchý, žádné složité teorie, žádné „termity“. Což může být i stinnou stránkou, autor předkládá svůj pohled, opírá ho o svou mnohaletou praxi, cituje několik autorů teorií, které jdou stejným směrem, těžko však hledat nějaké nezvratné důkazy. Ale to zřejmě platí o drtivé většině seberozvojové literatury.

Témata: osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Pracujte méně, udělejte více, Michael Bungay Stanier, 2012

Kniha, která čtenáři orientujícímu se v oblasti osobního rozvoje nepřinese příliš nových informací, ale může být cenným pracovním sešitem, protože jádrem je sada aktivit/map provázejících čtenáře od poznání aktuálních činností, kterým se věnuje, rozdělení do kategorií špatná, dobrá, skvělá práce až po vytvoření akčního plánu vedoucího k realizaci jednoho konkrétního cíle v kategorii skvělé práce. Takže se vyplatí vzít si k čtení poznámkový blok a tužku.

Témata: time management

Více na cbdb.cz

Právo pro ředitele škol v kostce, Monika Puškinová, 2014

Poměrně pochopitelně sepsaný právní základ pro ředitele škol a další pedagogické pracovníky. Nevýhodou je rok vydání, některé informace jsou již neaktuální. V knize je několik konkrétních příkladů formulářů a dalších dokumentů, které školy využívají.

Témata: právo, management

Více na cbdb.cz

Proč děti neprospívají, John Holt, 2003

Na této knize je velmi zajímavé, že poprvé vyšla už v roce 1964 a obsahuje poznámky autora z roku 1958. Přitom některé popisované situace bychom si dovedli představit i v současných školních třídách. Takže tolik nevadí, že se překlad k českému čtenáři dostal až v roce 2003. I po více než šedesáti letech nabízí kniha snad na každé stránce nějaký námět k přemýšlení. I když se samozřejmě vzhledem k rozsahu přibližně dvou set stran některé situace a myšlenky opakují. Knize určitě prospělo, že oproti původnímu vydání obsahuje komentáře autora vzniklé s časovým odstupem a dalšími nabytými zkušenostmi. A o čem že to kniha vlastně je? Nabízí příběhy ze školního života, ve kterých děti demonstrují, jak se vyrovnávají s různými požadavky učitelů. Jaké strategie volí(, aby bez újmy přežily). Autor neskrývá svůj kritický přístup k tehdejšímu pojetí výuky, určitě ho můžeme označit za přívržence unschoolingu.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Průvodce školní inkluzí, Monika Tannenbergerová, 2016

Kniha vychází především ze zkušeností autorky získaných v projektu Férová škola. V první části představuje východiska (filosofická, etická, historická, pedagogická a další) pro „spravedlivý školský systém založený na principu inkluze“. Pojem inkluze (a také integrace) se snaží v druhé kapitole terminologicky jasněji usadit. Třetí část pak začíná otázkou „Jak poznám inkluzivní školu?“. Odpovědí jsou ukazatele rozdělené do čtyř základních oblastí, podle kterých hned každý ředitel, učitel, rodič, žák může posoudit, jak je na tom jeho škola. Otázkou je, nakolik by se pedagogická veřejnost na těchto ukazatelích shodla. Čtvrtá část je složená z tipů pro přímé uplatnění v praxi, čemuž mohou pomoci i přílohy v závěru (různé praktické formuláře a podklady pro činnosti).

Témata: inkluze

Více na cbdb.cz

První kroky učitele, Libuše Podlahová, 2004

Určitě přínosné čtení pro samý začátek učitelské „kariéry“. Samozřejmě s přibývajícím časem kniha ztrácí na aktuálnosti, ale některá témata budou aktuální snad navždy. 

Témata: učitel

Více na cbdb.cz

Přehled andragogiky, Jaroslav Veteška, 2016

 

Témata: andragogika

Více na cbdb.cz

Přehled pedagogiky, Jan Průcha, 2015

Jedna z knih, kterou chci mít (a mám) v knihovně. Velmi komplexní přehled témat současné pedagogiky.

Témata: pedagogika

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Přehled speciální pedagogiky, Milan Valenta, 2014

Přehled oboru vhodný pro základní orientaci, další podrobnější informace je pak samozřejmě nutné hledat v dalších publikacích. Většinou psáno srozumitelným jazykem.

Témata: speciální pedagogika

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Příběh změny, Václav Trojan, Irena Trojanová, 2016

Jak už to u těchto dvou autorů bývá, kniha kombinuje teorii a praxi, přičemž tentokrát převažují spíše příklady z praxe, a vytváří poutavý průchod konkrétním tématem z oblasti školského managementu. Procesem změn ve specifickém školském prostředí provází tři rozdílné příklady, které jsou popisovány v různých fázích cyklu změny – slučování škol, zavádění středního managementu ve formě ročníkových či oborových týmů a projektová výuka v rámci týdenní expedice. (pokračování)

Témata: management, ředitel

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Příručka mentoringu, J. Kominácká, L. Lacina, P. Rozmahel, 2016

Kniha je stručným úvodem do tématu mentoringu. Jak je uvedeno v anotaci (nikoli v názvu) podstatnou částí obsahu jsou dvě konkrétní témata, která jsou a zřejmě ještě nějakou dobu budou v českém školství velmi aktuální – využívání ICT a aktivizačních vyučovacích metod. Ta zabírají větší polovinu knihy. Osobně knihu vnímám jako stručnou příručku a pro lidi z vedení škol možná (snad) jako možnou motivaci k poskytnutí (nejen) mentorské podpory svému týmu.

Témata: mentoring

Více na cbdb.cz

Příručka skečnoutingu, Mike Rohde, 2015

Kniha představuje téma skečnoutingu pomocí skečnoutingu. Nabízí základní informace, návody, několik cvičení do začátku. Prolétnout ji lze za pár desítek minut a pak už jen záleží na tom, zda a jak se čtenář pustí do praxe. Kniha je díky svému zpracování takovým malým uměleckým dílem, kterým je radost opakovaně jen tak listovat.

Témata: skečnouting

Více na cbdb.cz

Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání, Václav Trojan, 2016

Publikace je velmi zvláštní směsí textů různých autorů. Jednotlivé části nejsou nijak provázány, některé s názvem publikace souvisí jen velmi okrajově. Těžko odhadovat, na jakou cílovou skupinu publikace míří. Jisté je, že využitelnost v pedagogické praxi je téměř nulová.

Témata: management

Více na cbdb.cz

Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky, V. Trojan, M. Tureckiová, J. Trunda, M. Dvořáková, 2015

Několik krátkých textů o stále ještě v českém prostředí novém oboru. Poslední z příspěvků představuje výsledky výzkumu zaměřeného na ředitele škol a jejich styly řízení. Stejně jako celá kniha je jen stručným vstupem do dosud minimálně probádané oblasti.

Témata: management

Více na cbdb.cz

Psychologie, Pavel Říčan, 2013

Pro mne ideální základní příručka pro získání rozhledu v oboru psychologie. Psaná jasně (přitom odborně), pochopitelně, s lehkostí, s řadou konkrétních příkladů.

Témata: psychologie

Více na cbdb.cz

Psychologie myšlení a řeči, Lev Semenovič Vygotskij, 2017

Kniha, ve které lze i po mnoha letech najít podněty k zamyšlení a mnoho zajímavých informací. Alespoň z mého pohledu učitele. Těžké čtení, vyžadující soustředění.

Témata: psychologie

Více na cbdb.cz

Respektovat a být respektován, P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová, 2008

I když od prvního vydání uplynulo tolik let, stále je většina textu aktuální. Autor píše úžasně čtivě, včetně závažných témat. Některé pasáže, třeba ty o školství, by ale přeci jen snesly výraznější aktualizaci. Stejně tak i některé pohledy a vysvětlení už od té doby jsou (mohou být) nahlíženy jinak. Na svou dobu to zřejmě byla objevná kniha, dnes zaujme především jedinečně lehkým jazykem.

Témata: přístupy, výchova

Více na cbdb.cz

Rodiče a děti, Zdeněk Matějček, 2017

 

Témata: přístupy, výchova

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Rodiče vítáni, Tomáš Feřtek, 2011

 

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let, Katharina Bäcker-Braun, 2014

Ne moc čtivě napsaná kniha, ve které je ale možné najít řadu konkrétních nápadů, aktivit. Ideální mít knihu po ruce.

Témata: inteligence, psychologie

Více na cbdb.cz

Rozvoj kariérového poradce, Sylvie Navarová, 2019

Z mého pohledu nese kniha název, který nevypovídá o jejím obsahu. Podle názvu bych očekával sondu do toho, jak může kariérový poradce rozvíjet sám sebe, aby se stával lepším. Jenže to není předmětem knihy. Ta se zaměřuje na rozvoj žáků, právě žáci jsou ve středu pozornosti. Podobná nelogičnost se pak opakuje například u názvů kapitol. Přiléhavější název by například byl Činnosti kariérového poradce. Krom pohledu na širokou agendu kariérového poradenství nabízí kniha řadu konkrétních nástrojů a jednotlivých aktivit. Přestože byla vydána v roce 2019 zasloužily by některé pasáže aktualizaci. Odkazují na neexistující nástroje, nabízí příběhy, které už současným žákům budou cizí. Kdo z nich zná ICQ?

Témata: kariérové poradenství

Více na cbdb.cz

Ředitel a střední management školy, Irena Trojanová, 2014

 

Témata: management, ředitel

Více na cbdb.cz

Ředitel školy, Václav Trojan, 2021

Tuto knihu je těžké charakterizovat, protože obsahuje řadu velmi rozdílných pasáží. Pohybuje se od úvah a někdy poměrně hlubokých zamyšlení, přes teoretické pasáže jako vystřižené ze závěrečné práce na vysoké škole, po části zcela převzaté z jiných materiálů z oblasti školství, které se více či méně týkají tématu ředitele školy. V textu se objevují také výsledky a interpretace některých šetření provedených autorem v posledních letech, zpravidla na vzorku několika stovek ředitelů, jejich zástupců či učitelů. Z mého pohledu čtení na jeden večer, v rámci kterého může každý z nás některé (v danou chvíli nezajímavé či irelevantní) pasáže s klidným srdcem přeskočit.

Témata: management, ředitel

Více na cbdb.cz

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, I. Lhotková, I. Šnýdrová, M. Tureckiová, 2019

 

Témata: management, ředitel, seberozvoj

Více na cbdb.cz

O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti, Daniel Prokop , 2020

Rozhodně zajímavá sociologická analýza současného Česka. Ač autor nezůstal nestranný a nabídl nám svůj pohled na svět, podložil jej mnoha argumenty, výzkumy, daty. Pro mne rozšíření obzorů, zvláště kapitolu o vzdělání betu jako hozenou rukavici. Tahle kniha by snesla nálepku „povinná četba“ pro kohokoliv, kdo přemýšlí o tom, v jakém světě žije, proč se kolem nás dějí věci, které se dějí.

Témata: sociologie, přístupy

Více na cbdb.cz

Soudobé teorie vzdělávání, Yves Bertrand, 1998

Tahle kniha mi dala opravdu hodně zabrat. Jedná se o více než dvě stě stránek hutného textu. Po dvou třech stránkách jsem měl vždy pocit, že jsem úplně ztracen ve jménech a pojmech. Pro získání základního teoretického přehledu současných pohledů na vzdělávání jsem asi sáhl po příliš těžké (teoretické, akademické, …) knize. Využitelnosti pro učitelskou praxi určitě nepomáhá ani fakt, že kniha vyšla již v roce 1998, v původním znění ještě o pět let dříve.

Témata: pedagogika

Více na cbdb.cz

Spolupráce s nepřítelem, Adam Kahane, 2020

Podtitul knihy zní „Jak vyjít s lidmi, s kterými nesouhlasíme“. Po jejím přečtení nejsem odpovědi ani o kousíček blíže. Sto ze sto dvaceti stran nabízí různé příběhy, ve kterých se autor podílel na jednáních na úrovni států, různých mocenských skupin v rámci států, … Jsou naprosto odtržené od reality všedního dne běžného člověka, zároveň jsou tak divně strukturované, že jsem si z nich nedokázal vytvořit žádný obraz o nějakých zákonitostech, postupech, pravidlech. Až deset stran v závěru nabízí jakási praktická cvičení. Ale autor jde z mého pohledu opět málo do hloubky, i tuhle část jsem při čtení přetrpěl, o jakémkoliv zaujetí nemůže být řeč. Nevím, zda je to překladem, kulturními rozdíly, rozdílnými životními zkušenostmi, ale knihy jsem si nedokázal vzít vůbec nic.

Témata: spolupráce, vyjednávání

Více na cbdb.cz

Správné návyky kouče, Michael Bungay Stanier, 2017

Čtivě napsaná kniha, která bez přemíry teorie a průhledných historek představuje sedm koučovacích otázek, které může prakticky kdokoli využít ve svém životě, zvláště pak (profesionální) koučové. Neřekl bych, že kniha přináší cokoli převratného, spíše usazuje dílčí poznatky a intuitivně využívané postupy do jednotného systému (od začátku až do konce koučovacího rozhovoru). Jako bonus přidává základní teorii budování nových návyků.

Témata: koučování

Více na cbdb.cz

Škola v globální době, D. Dvořák, K. Starý, P. Urbánek, 2015

Na českém trhu unikátní kniha pracující s vývojem několika rozdílných škol. Autoři provedli dvě šetření (2008, 2013), sledují, co se ve školách změnilo, hlavním tématem je vnímání reformy v podobě zavedení rámcových vzdělávacích programů. Vzhledem k poměrně skromnému rozsahu knihy a úvodní (nenudné) teoretické části jsou charakteristiky škol i jejich srovnání poměrně stručné, stejně jako hypotézy či závěry autorů. Kéž by podobných studií a knih vznikalo v českém prostředí více. Takto je bohužel znát časový odstup současnosti od doby, kdy proběhlo druhé šetření, například před rokem 2016, tedy velkými legislativními změnami v tématu „inkluze“.

Témata: výzkum, management

Více na cbdb.cz

Školní vzdělávání v Estonsku, V. Ježková, E. Krull, K. Trasbergová, 2014

Rychlý exkurz s informacemi (nejen) o zásadních legislativních dokumentech, organizaci vzdělávacího systému, historii přerodu od sovětského k estonskému školství. Některá data bohužel rychle zastarávají. Určité pasáže jsou evidentně přeloženy spíše z proklamačních materiálů a chybí obraz praxe. Osobně bych také uvítal větší množství srovnání se situací v ČR či v jiných zemích.

Témata: management, školské systémy

Více na cbdb.cz

Školní zralost, Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, 2015

Velmi přehledně zpracované téma školní zralosti – všechny oblasti jsou popsány a rozepsány do jednotlivých kritérií. Významnou část knihy tvoří praktické pracovní listy – testovací úlohy.

Témata: speciální pedagogika, předškoláci

Více na cbdb.cz

Školství – věc (ne)veřejná, K. Černý, D. Greger, M. Chvál, E. Walterová, 2011

Jedinečný výzkum pohledu veřejnosti na české školství. Řada podrobně rozebraných témat, včetně různých závěrů či alespoň náznaků, co může stát za deklarovanými názory (části) společnosti. Bylo by zajímavé moci srovnat s aktuálními daty (pokud by byla taková studie znovu provedena). Vidět tak, u kterých témat dochází k posunu, u kterých naopak nikoli.

Témata: výzkum

Více na cbdb.cz

Teorie nevzdělanosti, Konrad Paul Liessmann, 2008

Pokud člověk tráví více času v „typické české škole“, jedno na jakém stupni, pak tato kniha musí vykouzlit úsměv na jeho tváři. Autor velmi trefně cílí na konkrétní situace vykreslující pošetilost současného pojetí vědění a jeho dosahování.

Témata: názory, přístupy

Více na cbdb.cz

To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Peter F. Drucker, 2016

Kniha je složena z několika částí, čerpá z řady předešlých knih známého autora, přesto působí sourodě a jen několik málo pasáží se opakuje. Znát je výrazný časový odstup od prvotního zpracování některých kapitol (začátek 90. let). A to i v českém prostředí, v mnohém opožděném za vývojem ve Spojených státech. Někdy je matoucí, že není patrné, k jakému období se informace vztahují. Obecně bych uvítal více dat, statistik, zvláště pak když neznám americké reálie a jména některých podniků či manažerů mi nic neříkají. (pokračování)

Témata: management

Více na cbdb.cz

Třídní učitel jako kouč, J. Bréda, R. Čapek, E. Dandová, J. Kendíková, 2017

Po otevření knihy čekají na čtenáře dvě překvapení. Tím prvním jsou písmena jak z Fredy Mravence, kniha mohla mít klidně poloviční formát. Tím druhým, podstatnějším, je fakt, že knihu tvoří šest v podstatě nesouvisejících článků. Takže například prvních třicet stran je věnováno školní dokumentaci. Dál se píše o BOZP a následují další témata. O koučování je v rozporu a titulem knihy jen 15 stran. Úroveň předkládaných informací odpovídá cílení na učitele, pro které je pojem koučování úplnou novinkou.

Témata: koučink

Více na cbdb.cz

Týmový koučink, Eva Mohauptová, 2014

Velmi čtivý vstup do tématu týmového koučování. Kniha kombinuje teoretické pasáže s konkrétními situacemi z praxe autorky. Z hlediska porozumění zvládne i naprostý laik.

Témata: koučink, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Uč jako umělec, Robert Čapek, 2020

Vzhledem k tomu, že jsem přečetl mnoho knih od Jan Melvil Publishing, měl jsem od knihy velká očekávání. Jenže všechno to byly překlady kvalitní zahraniční literatury, většinou výsledky mnohaletých výzkumů. Oproti tomu je původní česká kniha Uč jako umělec čistě osobním pohledem autora. Není vůbec zřejmé, na čem se jeho názory zakládají, zcela chybí jakékoliv zdrojování, prokazatelné ověření praxí. Přestože se mé názory mnohdy shodují s autorovými, kniha nepřináší téměř nic, co bych mohl využít. Nenabízí argumenty (založené na datech, výzkumech, doložitelné praxi), především kritizuje domnělou praxi českých učitelů (jak velkého podílu autor neuvádí), píše, čemu se vyhnout, velmi stroze pak to, co naopak dělat. V určité sociální bublině bude kniha jistě populární. Otázkou je, zda může proniknout i mimo okruh obdivovatelů silné osobnosti Roberta Čapka.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Učím s radostí, kolektiv autorů, 2003

Pěkně čtení jako povzbuzení, že má cenu zkoušet nové věci. Je zajímavé sledovat, co se za těch několik let změnilo. Co už je dnes běžnější, co nikoli.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Učíme děti myslet a učit se, Robert Fisher, 2011

Souhrn naprosto základních informací o vyučování, ve kterém je žák aktivním aktérem. Ideální před hlubším studiem RWCT a dalších přístupů.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Učitel a rodič, Robert Čapek, 2013

Ideální kniha pokud si chce člověk shrnout všechny formy spolupráce (možná raději široce interakce) školy a rodiny. Zároveň přináší inspiraci ze zahraničí a také z různých alternativních proudů. Měla by být povinnou četbou všech vedoucích pracovníků ve školství i všech (nejen) třídních učitelů.

Témata: rodiče, přístupy

Více na cbdb.cz

Učitelské elegie, Karel Johana, 2014

Čtení na jedno odpoledne, při kterém se člověk (pokud moc nečeká) pobaví. Oceňuji odvahu takto otevřeně napsat, co si jinak (nejen) učitelé jen vypráví.

Témata: humor

Více na cbdb.cz

Umění koučovat, Petr Parma, 2006

Umění koučovat je pro tuto knihu přiléhavým názvem. Kniha totiž nenabízí návod, jak se stát koučem, jak koučovat. Ano, jsou zde nastíněny některé konkrétní postupy, najdete zde příklady otázek, ale autor nabízí spíše vhled do filosofie a teorie, ze které vychází systemické koučování. Nutno říct, že jde o hled velmi základní, povrchní, přesto je čtení leckdy hodně náročné, vyžaduje soustředění, případně dvojí čtení či dohledání dalších informací. Především prostřední teoreticko-filosofická část knihy byla hodně náročná. Autorův styl je specifický někdy provokativním, jindy trochu mysteriózním podáním informací.

Témata: koučování

Více na cbdb.cz

Umenie byť učiteľom, Zuzana Berová, Peter Bero, 2016

Malá a tenká knížečka v sobě skrývá 13 x 7 krátkých, povětšinou jednostránkových, zamyšlení nad různými tématy z učitelského života. Autoři využívají svých vlastních zkušeností, které prokládají různými obecnými principy, kterým věřím a jimiž se řídí. Kniha se čte velmi snadno, je psána s lehkostí, nadhledem, vtipem. Pro někoho může být rozšířením obzorů, pro jiného ubezpečením, že na cestě není sám. Lze přečíst na jeden zátah, zároveň má smysl vracet se k jednotlivým tématům.

Témata: přístupy

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Vnitřní směrnice, předpisy a řády ve školství, Monika Puškinová, Jan Mikáč, 2011

 

Témata: právo, management

Více na cbdb.cz

Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele, V. Trojan, I. Trojanová, J. Trunda, 2016

Základní vhled do tématu nejen pro studenty učitelství. Výběr některých témat je diskutabilní a možná by se pro tento typ publikace našla témata vhodnější a přínosnější. Zajímavé jsou otázky a náměty k přemýšlení na konci jednotlivých kapitol. K zamyšlení nutí i některé části textu, ve kterých autoři vyjadřují poměrně jasně své názory, které jsou často v rozporu se současnou praxí.

Témata: management

Více na cbdb.cz

Výchova bez poražených, Thomas Gordon, 2012

V Česku je asi mnohem známější koncept Respektovat a být respektován. Obsahem je Výchova bez poražení téměř stejná. Občas jiné výrazy, někdy ani to ne. Jen Thomas Gordon přišel se svými kurzy o pár desítek let dříve. Neobsahuje moc praktických příkladů, spíše obecný základ a motivaci pro přemýšlení nad tím, jaký vztah s dětmi máme a budujeme.

Témata: přístupy, výchova

Více na cbdb.cz

Výchova jako dobrodružství, František Tichý, 2017

 

Témata: přístupy, výchova

Více na cbdb.cz

Vyučovací styly učitelů, Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis, 2008

Podnětné čtení pro vlastní přemýšlení nebo kolektivní diskusi. Sice tenká knížečka, ale plná informací. Nečetla se mi úplně lehce, chce to hodně přemýšlet, zodpovídat (si) otázky. Řada konkrétních příkladů a souvislostí není v českém prostředí relevantních. Podobně je to s odkazy, ty jsou často na literaturu bez českých překladů.

Témata: učitel

Více na cbdb.cz

Vzdělanostní společnost?, Jan Keller, Lubor Tvrdý, 2008

První část knihy je teoretická a vychází především z francouzských autorů, výzkumů. Zjevnou snahou je podívat se podrobněji na jednoduše přijímaný předpoklad, že vyšší vzdělanost společnosti přinese společnosti samá pozitiva. Na zemích, které prošly masifikací vysokoškolského vzdělání už před desítkami let, je ukázáno, že je věc mnohem složitější. (pokračování)

Témata: management, vzdělávání

Více na cbdb.cz

Vztahy 101, John C. Maxwell, 2017

Malá tenká knížka plná krátkých textů, které z různých úhlů dokreslují myšlenku, že na vztazích záleží. Příjemné čtení na jeden zátah i jen tak po kouscích. Spíše pro motivaci a zamyšlení, než že by šlo o nějaké konkrétní návody.

Témata: management, leadership

Více na cbdb.cz

Waldorfská pedagogika – metodika a didaktika, Rudolf Steiner, 2003

 

Témata: waldorf, přístupy

Více na cbdb.cz

Začněte s proč, Simon Sinek, 2013

Knihu jsem četl v angličtině. Vyhovoval mi autorův jednoduchý jazyk. Naopak nemohu posoudit český překlad. Základní myšlenka mi přijde natolik zajímavá, že jsem překousl časté opakování podobných pasáží a někdy hodně rozvleklé vysvětlování a knihu dočetl až do konce. Ano, mohl místo ní vzniknout článek o 30 stránkách a dvou obrázcích, ale takhle aspoň bylo víc příležitostí přemýšlet, jak to mám já se svými proč, jak, co.

Témata: přístupy, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Základní vzdělávání prakticky, M. Puškinová a kol., 2021

Pokud člověk někdy řeší témata jako zápis k povinné školní docházce, přestup žáka základní školy, ukončování vzdělávání v základní škole, omlouvání absence, kázeňská opatření a hodnocení chování, pak je dobré mít tuto publikaci v knihovně. Na 360 stranách nabízí otázky a odpovědi doplněné přehlednými schématy. Samozřejmě nemůže zodpovědět všechny možné otázky a vyřešit různé nuance konkrétních situací, ale pro poměrně podrobnou orientaci v tématu poslouží více než dobře.

Témata: legislativa

Více na cbdb.cz

Mám v knihovně

Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny, V. Trojan, I. Trojanová, M. Puškinová, 2015

 

Témata: management, zástupce ředitele

Více na cbdb.cz

Zrození kmenového vůdce, H. Fischer-Wright, J. King, D. Logan, 2019

Zajímavý koncept fungování firemních kultur založený na teorii, že lidé tvoří kmeny (do 150 členů) a že lídři (šéfové, nadřízení, manažeři) jsou kmenoví vůdci. Kniha popisuje pět úrovní, jejich tři fáze, charakteristiky. Také způsoby, jak posouvat jednotlivce a celé kmeny na další úrovně. Rozsah mohl být třetinový, některé pasáže jsou značně rozvleklé. Hlavní myšlenky jsou zřejmé hned v úvodu.

Témata: management, osobní rozvoj

Více na cbdb.cz

Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: