Kniha Příběh změny od manželů Trojanových

Jak už to u těchto dvou autorů bývá, kniha kombinuje teorii a praxi, přičemž tentokrát převažují spíše příklady z praxe, a vytváří poutavý průchod konkrétním tématem z oblasti školského managementu. Procesem změn ve specifickém školském prostředí provází tři rozdílné příklady, které jsou popisovány v různých fázích cyklu změny – slučování škol, zavádění středního managementu ve formě ročníkových či oborových týmů a projektová výuka v rámci týdenní expedice. V závěru je vše doplněno krátkým shrnutím témat řediteli škol plánovaných změn, jak je autoři zaznamenali na svých seminářích.

Poznámky pro další použití:

 • Definice změny
 • Role ředitele školy
  • Lídr, manažer, vykonavatel
 • Kompetence ředitele školy
 • SWOT/STEP analýza
 • Fáze změny
  • Destabilizace – vnější x vnitřní impulsy
  • Analýza a rozhodování – Gap analýza, analýza 5F, VRIO analýza
  • Plánování – strategická úroveň – SMART, taktická úroveň, operativní úroveň
  • Implementace – raná, vlastní
  • Reflexe – věcná, procesní, osobní spokojenost
  • Stabilizace
 • Změna a lidé
  • Vytváření a analýza pracovního místa
  • Kvalifikační profil
  • Pracovní náplň
  • Kompetenční profil
  • Adaptace
  • Sledování a hodnocení pracovního výkonu – zpětná vazba
  • Vzdělávání pracovníků
 • Ředitelé a aktuální potřeba změn
  • Rozděleno do tří oblastí – pedagogové, ŠVP, škola jako taková

Více na cbdb.cz

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: