Ke knize No Future od Boba Kartouse

Mezi lidmi, kteří veřejně hovoří a píší o školství, patří Bob Kartous mezi nejviditelnější. Jeho názory jsou mnohdy kontroverzní, radikální, což způsobuje, že má mnoho podporovatelů i odpůrců.

Od knihy jsem očekával, že by mohla být souhrnem jeho myšlenek a zároveň by je mohla zasadit do uceleného systému. V tom jsem se bohužel zklamal, protože i z této knihy mám pocit, že jde o sbírku různých útržků, které mají mnohdy užší, jindy vzdálenější vztah k vzdělávání. I když pro někoho může jít o šanci, jak různá témata od minulého režimu, přes globální oteplování po robotizaci propojit s realitou současného vzdělávacího systému. Stejně tak se lze seznámit se všemi možnými termíny typu „generace snowflakes“, „rozhodovací paralýza“ a mnohými dalšími, kterých je plný TED. Některé oslí můstky by to ještě chtělo vyztužit. Při třídění by kniha jistě patřila spíš do sociologie než do pedagogiky.

Nemohu se zbavit dojmu, že do vyznění knihy velmi výrazně promlouvá omezená realita autorova života, osobní zkušenosti jsou mnohdy povyšovány na obecné principy. Česká společnost je rozmanitá, kniha vyznívá spíše jako pohled do pražské bubliny, tedy do velmi úzké skupiny (vyšší) střední třídy, která intenzivně uvažuje o svém životě a vzdělání svých dětí. Obávám se, že velké části čtenářů bude připadat kniha jako souhrn všeho, co v posledních několika letech četli, viděli a slyšeli ve svém okolí o školství (Taleb, Harari, Nováčková, Gray, Mitra, Matějček, …). Druhá část pak vůbec nebude tušit, do jakého světa to vstoupila, respektive ještě spíše knihu vůbec neotevře.

Pokud mělo jít o obsáhlý podnět k otevření diskuse či mnoha diskusí, pak byl za mne záměr splněn jen částečně. Autor totiž podává své názory jako fakta, v knize se moc neptá, spíše subjektivně odpovídá, vykládá, nabízí svůj pohled. Výrazně mi tím připomíná sbírku blogů jiné výrazné osobnosti kritizující české veřejné školství, Ondřeje Šteffla. Také jeho kniha K čemu samé jedničky? u mne svým vyzněním „absolutní pravdu mám já, howgh“ rozhodně nepodporuje chuť k diskusi.

Přestože autor má určitě v mnohém pravdu a nabízí pohled na školství a jeho problémy v širší perspektivě, obávám se, že forma nabízející výčet negativních pohledů na současnou (nejen) českou společnost může vést u mnoha lidí (především těch, kteří jsou přímo v systému) spíš k zatvrzení se ve svých pozicích. Na druhou stranu možná měla být kniha manifestem několika procent společnosti, která se s knihou plně identifikují, bude jim mluvit z duše a může jim dát pocit, že v tom nejsou sami. Jak ale pak její hlavní myšlenky šířit dál?

Osobně považuji za nejcennější část knihy jejích posledních třicet stránek, na kterých autor představuje profil člověka budoucnosti. A v náznacích i to, jak podpořit rozvoj jeho jednotlivých kompetencí. A tady bych řekl, že by stálo za to říct po „A“ také „B“. Tedy jak tyto kompetence efektivně rozdílet, jak posunout současný český vzdělávací systém tímto směrem. Co je pro to třeba udělat? Třeba se dočkáme v další knize s optimističtějším názvem, než je No future.

Více o knize na cbdb.cz

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: