Kniha To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku

Kniha je složena z několika částí, čerpá z řady předešlých knih známého autora, přesto působí sourodě a jen několik málo pasáží se opakuje. Znát je výrazný časový odstup od prvotního zpracování některých kapitol (začátek 90. let). A to i v českém prostředí, v mnohém opožděném za vývojem ve Spojených státech. Někdy je matoucí, že není patrné, k jakému období se informace vztahují. Obecně bych uvítal více dat, statistik, zvláště pak když neznám americké reálie a jména některých podniků či manažerů mi nic neříkají. Každopádně se jedná o podnětné čtení (nejen pro manažery či vedoucí pracovníky ve školství), spoustu námětů k přemýšlení o chodu školy, schůzích, plánování a dalším. Některé rady určitě lze i rovnou uplatnit. V předpovědích budoucnosti (a především využívání informačních technologií a informací jako takových) se autor, zdá se, příliš netrefil.

Poznámky pro další možné využití:

 • Stanovování záměrů v osmi oblastech:
  • Marketing
  • Inovace
  • Lidské zdroje
  • Finanční zdroje
  • Materiální zdroje
  • Produktivita
  • Sociální odpovědnost
  • Požadavky na zisk
 • Role správních rad (školských rad)
 • Zodpovědnost za (nejen) sociální důskedky a vyrovnání se s ní
 • Chybné předpoklady – např. existuje jediná správná organizace, existuje jediná správná metoda řízení
 • Řízení podle cílů a sebekontrola
 • Základní pravidla výběru lidí
 • Podnikatelské strategie – např. být nejprvnější a nejmaximálnější, tvůrčí imitace, strategie specifické odbornosti
 • Efektivnosti se lze naučit
 • Poznání osobních předností a hodnot
  • V čem jsou mé přednosti?
  • Jak vlastně pracuji?
  • Jaké jsou mé hodnoty?
  • Kam patřím?
 • Poznání času
  • Diagnóza
  • Omezení plýtváním
  • Konsolidace „disponibilního času“
 • Efektivní rozhodování
  • Rozhodovací proces
  • Čtyři typy událostí
  • Specifikace rozhodnutí
  • Co je správné
  • Přeměna rozhodnutí v akci
  • Zpětná vazba
 • Fungující komunikace
  • Vnímání, očekávání, požadavky
  • Dolů a nahoru
 • Inovace
 • Druhá polovina života – jak si s ní počít
 • Společnost znalostí – od služebnictva, přes dělnictvo k pracovníkům disponujícím znalostmi

Více na cbdb.cz.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: