Kniha To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku

Kniha je složena z několika částí, čerpá z řady předešlých knih známého autora, přesto působí sourodě a jen několik málo pasáží se opakuje. Znát je výrazný časový odstup od prvotního zpracování některých kapitol (začátek 90. let). A to i v českém prostředí, v mnohém opožděném za vývojem ve Spojených státech. Někdy je matoucí, že není patrné, k jakému období se informace vztahují. Obecně bych uvítal více dat, statistik, zvláště pak když neznám americké reálie a jména některých podniků či manažerů mi nic neříkají. Každopádně se jedná o podnětné čtení (nejen pro manažery či vedoucí pracovníky ve školství), spoustu námětů k přemýšlení o chodu školy, schůzích, plánování a dalším. Některé rady určitě lze i rovnou uplatnit. V předpovědích budoucnosti (a především využívání informačních technologií a informací jako takových) se autor, zdá se, příliš netrefil.

Poznámky pro další možné využití:

 • Stanovování záměrů v osmi oblastech:
  • Marketing
  • Inovace
  • Lidské zdroje
  • Finanční zdroje
  • Materiální zdroje
  • Produktivita
  • Sociální odpovědnost
  • Požadavky na zisk
 • Role správních rad (školských rad)
 • Zodpovědnost za (nejen) sociální důskedky a vyrovnání se s ní
 • Chybné předpoklady – např. existuje jediná správná organizace, existuje jediná správná metoda řízení
 • Řízení podle cílů a sebekontrola
 • Základní pravidla výběru lidí
 • Podnikatelské strategie – např. být nejprvnější a nejmaximálnější, tvůrčí imitace, strategie specifické odbornosti
 • Efektivnosti se lze naučit
 • Poznání osobních předností a hodnot
  • V čem jsou mé přednosti?
  • Jak vlastně pracuji?
  • Jaké jsou mé hodnoty?
  • Kam patřím?
 • Poznání času
  • Diagnóza
  • Omezení plýtváním
  • Konsolidace “disponibilního času”
 • Efektivní rozhodování
  • Rozhodovací proces
  • Čtyři typy událostí
  • Specifikace rozhodnutí
  • Co je správné
  • Přeměna rozhodnutí v akci
  • Zpětná vazba
 • Fungující komunikace
  • Vnímání, očekávání, požadavky
  • Dolů a nahoru
 • Inovace
 • Druhá polovina života – jak si s ní počít
 • Společnost znalostí – od služebnictva, přes dělnictvo k pracovníkům disponujícím znalostmi

Více na cbdb.cz.

Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: