Marek Adler
učitel, kouč, lektor
Dovednosti
Spolupráce v týmu
Efektivní komunikace
Sebeorganizace, samostatnost
Zodpovědnost, preciznost
Rychlá orientace v novém prostředí
Koučovací dovednosti
Spolupráce v cloudu
Správa webu (Wordpress)
Aktivní řidič (B a B1)
Jazyky
Anglický

B2

Německý

B1

Kurzy a certifikáty
Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele
Rozšiřující studium pro učitele 1. stupně ZŠ
Koučovací výcvik RE kouč
EPALE Lektorské minimum I a II
Google Certified Educator Level 2
Systemický přístup k multikulturní výchově
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Respektovat a být respektován
Zdravotník zotavovacích akcí
Záliby
Florbal, fotbal, běh, fitness
Tvorba podcastu Mozaika vzdělávání
Četba odborné a seberozvojové literatury

Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Praxe
Ředitel školy
Základní škola Be Open7/2022 - dosud
 • Komplexní vedení základní školy.
Lektor, mentor, kouč
Lektorská, mentorská a koučovací činnost6/2020 – dosud
 • Podpora pedagogického týmu Základní školy Be Open.
 • Lektorování vzdělávacích akcí se zaměřením na využití ICT ve výuce, rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj a spolupráci pedagogických pracovníků. Spolupráce se společnostmi School My Project, INFRA a V lavici.
 • Poskytování koučovacích služeb se zaměřením na osobní a profesní rozvoj.
 • Lektorování kurzů pro asistenty pedagoga pro školu Mills.
 • Doprovázení učitelů a manažerů škol. Spolupráce s koncepcí Škola Můj Projekt.
Učitel
EDUCANET Praha8/2020 – 6/2022
 • Učitel informatiky a zeměpisu na 2. stupni ZŠ a SŠ.
 • Vedoucí sekce přírodovědných předmětů.
Senior Teacher
Základní škola Open Gate8/2019 – 7/2020
 • Organizační zajištění chodu školy.
 • Podpora spolupráce učitel – asistent pedagoga.
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 • Učitel 1. stupně ZŠ.
Učitel
Škola Můj Projekt – Jižní Město9/2017 – 8/2019
 • Třídní učitel 1. stupně ZŠ spolupracující v tandemu.
 • Podíl na přípravě školního vzdělávacího programu.
Statutární zástupce ředitelky školy
Základní škola Světice9/2016 – 6/2017
 • Komplexní vedení školy jako statutární zástupce.
 • Tvorba ŠVP 2. stupně.
 • Třídní učitel 6. třídy.
Učitel
Základní škola Glowackého, Praha 83/2015 – 6/2016
 • Učitel informatiky, fyziky, výchovy ke zdraví.
 • Lektor počítačových kroužků pro děti.
Produkční manažer
Český svaz ledního hokeje z.s.4/2010 – 7/2015
 • Správa webu cslh.cz, řízení vývoje systému pro sběr statistik z utkání a řízení vývoje registračního systému.
 • Produkce mezinárodních turnajů na území ČR.
 • Podpora činnosti sportovního oddělení.
Produkční manažer
Premier sports CZ s.r.o.3/2009 – 3/2010
 • Produkce golfových turnajů.
 • Marketing Českého paralympijského týmu.
 • Marketingové akce v lyžařských areálech.
Marketingový manažer
HC Plzeň 1929 s.r.o.6/2007 - 2/2009
 • Správa webových stránek www.hcplzen.cz.
 • Příprava smluv s reklamními partnery extraligového týmu, realizace reklamního plnění.
 • Produkce extraligových utkání a akcí pro partnery klubu.
Šéfredaktor webových stránek
eSports.cz, spol s.r.o.1/2005 – 5/2007
 • Šéfredaktor webových stránek www.hcplzen.cz.
Vzdělání
Mgr.
ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická9/2005 – 6/2011
 • Přírodovědná studia – učitelství pro SŠ – informatika, geografie
Maturita
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň9/1997 - 5/2005
 • Osmileté gymnázium zakončené maturitní zkouškou.
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be Open, ZáŠkola, Škola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a dále spolupracuji se společnostmi INFRAV lavici, School My ProjectPodílel jsem se na výuce v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: