5 knižních tipů na léto

Blíží se léto. Konečně skončí každodenní kolotoč, který v letošním roce kvůli koronaviru zrychlil na maximální možné obrátky. Těším se na několik dní úplného volna, kdy zkusím hodit všechny starosti spojené se školstvím za hlavu, a pak se vrhnu na svou oblíbenou letní zábavu, na četbu knih.

Protože letní prázdniny jsou obdobím, kdy mám nejen já na čtení nejvíce času, pokusil jsem se vybrat pět knižních tipů. Volil jsem knihy, které mi přišly zajímavé, inspirující a přitom nepříliš známé. A také knihy, které přímo nabádají k zamyšlení nad tím, co, proč a jak učíme. Mířím nejen na učitele.

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí,  Nessia Laniado, 2004

Tuhle knihu, která vyšla už v roce 2004, jsem objevil při náhodném procházení knih v opatovské knihovně. A byla to šťastná volba. Vše vychází z práce Reuvena Feuersteina. Kniha svým obsahem přesahuje téma rozvoje inteligence, přesto ji přečtete za jedno odpoledne. Na přibližně stovce stránek jsou popsány základní principy podporující snahu nejen nás učitelů, aby se děti staly hlavními aktéry svého osobního rozvoje a vzdělávání. Kniha bourá představu inteligence, jako neměnné charakteristiky.

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí

Globální výchova, Graham Pike, David Selby, 1994

Tahle kniha je stará přes třicet let ( vyšla v roce 1988, česky pak 1994), přesto může i dnes být velmi přínosná nejen při plánování výuky, při tvorbě či aktualizaci ŠVP, pro úvahy o integrovaně tematické výuce, pro diskuse o kompetencích a průřezových tématech. Charakteristiky tehdejší „klasické“ školy sedí i na tu dnešní, ale kniha není jen o kritice. Především přináší základní představu koncepce „globální výchovy“, tedy pohled na svět (i vesmír) jako celiství systém, ve kterém vše souvisí se vším. I dnes lze rovnou využít řadu námětů, her, aktivit.

Globální výchova

Pedagogická poéma, Anton Semjonovič Makarenko, 1952

Nemohu si odpustit doporučení knihy, na kterou mne přivedl kolega Daniel Pražák. Pedagogická poéma je jednou z nejdelších knih, které jsem kdy přečetl. Román Román o převýchově mladých provinilců ze začátku dvacátého století je napínavý od začátku až do konce. Ano, určitě jsou mnohé pasáže výrazně ideologicky zabarveny, ale i tak kniha nabízí spoustu zajímavých myšlenek přenositelných do současnosti.

Pedagogická poéma

Nastavení mysli, Carol Dweck, 2017

Já vím, tohle není zrovna neznámá kniha. Nejen Petr Ludwig ji propaguje už řadu let. Ale nemohl jsem odolat. Hlavní myšlenka (koncept fixního a růstového nastavení mysli) je z mého pohledu tak důležitá, že člověk zkousne řadu průhledných (někdy těžko představitelných) příběhů. Osobně bych klidně vynechal prvních sedmdesát stran a proškrtal řadu historek opakujících se svou zápletkou, přesto knihu považuji za jednu z nejdůležitějších pro formování mého pohledu na výchovu a vzdělávání. Zvlášť oceňuji krátké vhledy do různých oblastí, včetně vzdělávání.

Nastavení mysli

Práce na dálku, Jason Fried, David Heinemeier Hansson, 2014

Aktuální čtení v souvislosti s koronavirem a nutností výrazně změnit styl naší učitelské práce i managementu školy. Autoři vypráví příběh firmy 37signals a představují některé principy, na kterých funguje. Činí tak jazykem stručným, jasným a výstižným. Nejedná se o vědeckou studii, v knize nenajdete data, statistiky, jde o sdílení praktických zkušeností a představení možné argumentace pro zavedení práce na dálku, i když třeba jen v částečné podobě. V knize jsou zmíněna i negativa, ale názor autorů je cítit z každé věty a jasně převažují pozitiva a argumentace, proč má práce na dálku smysl, jaké výhody přináší, jak jsou argumenty odpůrců povětšinou liché. Pro oblast školství si můžeme vzít tipy na konkrétní nástroje a funkční postupy a také uvědomění, jaké podmínky musí být splněny, aby mohla (spolu)práce na dálku dlouhodobě fungovat. Doporučit mohu i předchozí knihu stejných autorů V práci nemusí být blázinec.

Práce na dálku

Krátké komentáře k dalším knihám z oblasti výchovy a vzdělávání, které jsem v posledních několika letech přečetl, najdete zde.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: