Vyzkoušeno: Evidence geometrických tvarů

Datum, třída

 • 2. ročník
 • 11. října 2018

Téma:

 • Evidence, vyvození tabulky
 • Geometrické tvary

Cíl:

 •  Používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů
 • Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary

Časová náročnost:

 • Minimálně 35 minut
 • Následuje

Fáze: 

 1. Modelování tvarů z plastelíny – čtverec, kruh, trojúhelník – 5 minut
 2. Dvojice – evidence tvarů – 10 minut
 3. Šestice  – tvorba konečné tabulky, příprava představení v kruhu – 10 minut
 4. Reflexe v kruhu – představení tabulky, zodpovězení otázek typu – 10 minut

Komentář:

 • Velká rozdílnost jednotlivých přístupů ve dvojicích. Někdo začal tvary, jiný barvami. Úroveň seskupování byla různá.
 • Zásadní pro tvorbu i reflexi byly otázky. Např.: Kolik je zelených trojúhelníků? Kolik je celkem trojúhelníků? Kolik je celkem všech tvarů?
 • Ve velkých skupinách bylo zajímavé, který z přístupů zvítězil jako společné řešení, případně zda došlo ke vzniku nové varianty.
 • Při reflexi bylo zajímavé nechat hledat v tabulce odpověď člena jiné skupiny – ověření přehlednosti, pochopitelnosti.
 • Všichni vytvořili záznam obsahující všechny informace. Jen jinak uspořádané.

Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: