Vyzkoušeno: Evidence geometrických tvarů

Datum, třída

 • 2. ročník
 • 11. října 2018

Téma:

 • Evidence, vyvození tabulky
 • Geometrické tvary

Cíl:

 •  Používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů
 • Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary

Časová náročnost:

 • Minimálně 35 minut
 • Následuje

Fáze: 

 1. Modelování tvarů z plastelíny – čtverec, kruh, trojúhelník – 5 minut
 2. Dvojice – evidence tvarů – 10 minut
 3. Šestice  – tvorba konečné tabulky, příprava představení v kruhu – 10 minut
 4. Reflexe v kruhu – představení tabulky, zodpovězení otázek typu – 10 minut

Komentář:

 • Velká rozdílnost jednotlivých přístupů ve dvojicích. Někdo začal tvary, jiný barvami. Úroveň seskupování byla různá.
 • Zásadní pro tvorbu i reflexi byly otázky. Např.: Kolik je zelených trojúhelníků? Kolik je celkem trojúhelníků? Kolik je celkem všech tvarů?
 • Ve velkých skupinách bylo zajímavé, který z přístupů zvítězil jako společné řešení, případně zda došlo ke vzniku nové varianty.
 • Při reflexi bylo zajímavé nechat hledat v tabulce odpověď člena jiné skupiny – ověření přehlednosti, pochopitelnosti.
 • Všichni vytvořili záznam obsahující všechny informace. Jen jinak uspořádané.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: