SRPŠ. Pět možných překvapení

V českém školství není mnoho známějších zkratek. Zároveň nenajdeme moc výraznějších příkladů setrvačnosti školského systému a také nepřesného či chybného chápání pojmů, kterým veřejnost zdánlivě rozumí.

Překvapení 1:
❗️ SRPŠ není v legislativě nijak ukotveno. Není to žádný oficiální orgán školy. V principu u dané školy vůbec nemusí existovat. Pokud existuje, jedná se zpravidla o zapsaný spolek, zcela nezávislý na škole (svým vedením, účetnictvím, …). Ke škole má vztah podobný jako místní organizace svazu zahrádkářů.
👉 I vzhledem k výše uvedenému v mnoha případech neuspějeme s hledáním zkratky SRPŠ. Názvy mohou být velmi různé, například Spolek přátel ZŠ Lhota.

Překvapení 2:
❗️ Členství rodičů v SRPŠ je zcela dobrovolné (stejně jako ve svazu zahrádkářů), není vůbec automatické, jak si mnozí rodiče (i pedagogové) myslí. Není nutné být členem SRPŠ, stejně tak platit jakýkoliv členský příspěvek.

Překvapení 3:
❗️ SRPŠ nemá vůči škole žádná práva a povinnosti (stejně jako svaz zahrádkářů). Přestože je praxe mnohých škol jiná a setkáme se například s „třídními důvěrníky“ a jejich setkáními s vedením školy.

Překvapení 4:
❗️ Pokud SRPŠ pořádá v budově školy či na jejím pozemku jakoukoliv akci, je na ni nutné nahlížet jako na akci jakékoliv jiné organizace (například svazu zahrádkářů). Škola například v danou chvíli nenese zodpovědnost za své žáky, své prostory SRPŠ pronajímá za standardních podmínek, …

Překvapení 5:
❗️ Již patnáct let existují školským zákonem ukotvené školské rady (se zástupci pedagogů, zřizovatele, žáků a jejich zákonných zástupců), které mají reálné legislativou dané pravomoci. Například doporučují vypsání konkursu na ředitele školy či schvalují školní řád.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: