Revize RVP: nová informatika

Již od 1. září 2021 se v některých českých základních školách učí dle revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Nejcitelnější proměnou prošla výuka informatiky.

❓ Co se změnilo?
❓ Kdy se změny projeví ve všech školách?
❓Kde získat více informací?

Předtím:
👉🏽 Podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se ve všech českých školách učí od 1. září 2007.
👉🏽 Očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů neprošly více než 15 let (od tvorby původního RVP) téměř žádnými změnami. Ano, očekávané výstupy a učivo v informatice je v RVP stejné jako v roce 2004.
👉🏽 Dle RVP stačilo, aby žáci absolvovali jednu hodinu informatiky po dobu jednoho roku v rámci prvního stupně základní školy. Na druhém stupni pak opět jedna hodina po dobu jednoho školního roku.
👉🏽 Informatika byla v RVP rozdělena do oblastí: základy práce s počítačem; vyhledávání informací a komunikace; zpracování a využití informací. Nic víc.

Potom:
👉🏽 Dle nového RVP musí školy začít učit nejpozději 1. září 2023. Tedy za dva roky. Přibližně 800 škol začalo již před několika dny.
👉🏽 Prakticky veškerý předchozí obsah oboru informatika se přesune do digitální kompetence.
👉🏽 Žáci čeká hodinová dotace 2 hodin na prvním a 4 hodin na druhém stupni ZŠ.
👉🏽 Informatiku budou tvořit oblasti: data, informace a modelování; algoritmizace a programování; informační systémy; digitální technologie.

Více informací:
👉🏽 Oficiální informace MŠMT k revizím RVP: https://lnkd.in/dJJwEZBb
👉🏽 Metodický portál k RVP (již přes rok v rekonstrukci, nezbývá než doufat): https://rvp.cz/
👉🏽 Co a jak v nové informatice: https://lnkd.in/d2SsHd43

Možná úskalí:
❗️ Přijmou školy a učitelé existenci digitální kompetence? Dokáží všichni učitelé od první do deváté třídy rozvíjet digitální kompetence dětí?
❗️ Máme dostatek učitelů informatiky? Jak se vyrovnají s tím, že se úplně od základů změní cíle, ke kterým výuka směřuje?
❗️ Bude dostatek finančních prostředků na novou techniku? Bude dostatek techniky na trhu? Jak moc se zvýší nároky na údržbu? Kdo ji bude obstarávat?

Co můžeme získat:
➕ Žáci budou využívat digitální technologie napříč předměty.
➕ Čas pro informatiku bude naplněn novým moderním obsahem. Žáci se seznámí s robotikou, algoritmizací a programováním, informatikou jako vědním oborem.
➕ Výše uvedené oblasti budou nabídnuty všem. Z kroužků se přesunou do standardní výuky.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: