Quo vadis, české školství? Svoboda x řízenost

Snížit rozdíly mezi školami, přivřít stále se rozevírající nůžky, podpořit nejslabší školy, … Takové výroky doprovázely start revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Jaká je realita?

Na jedné straně vidíme, že:

  • se hovoří o vzorových školních vzdělávacích programech,
  • se uvažuje o přidání uzlového bodu pro naplnění některých výstupů v 7. třídě,
  • se v návrzích objevuje plošné testování v 3., 5., 7., 9. třídě.

A na straně druhé:

  • nemá být povinná výuka druhého cizího jazyka,
  • má výrazně přibýt disponibilních hodin na úkor základních vzdělávacích oblastí,
  • nejen v oblasti umění a kultura má mnohem více záležet na profilaci konkrétní školy.

Dovedu si představit obě cesty, ale nejde jít oběma zároveň. Očekával bych, že lídři z řad Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národní pedagogický institut České republiky zavelí a všichni půjdeme jedním směrem. Zatím se tak nestalo.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: