Proč nemá smysl čekat na revize rámcových vzdělávacích programů?

V posledních měsících jsou jedním z hlavních témat českého školství revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Projekt, který se zcela zastavil na neshodách na základních východiscích. Vedení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si vzalo další čas na rozmyšlenou.

Je zcela jasné, že původní časové plány jsou v troskách. Nevěsme však hlavu, vůbec to nevadí. Chystané změny, které dosud byly diskutovány, stejně nepřináší nic zásadně nového.

Stručně okomentuji některé z nich:
❓Rozdělení očekávaných výstupů na jádrové a rozšiřující? Už nyní v praxi zcela běžná věc. Nebo si snad myslíme, že všechny děti jsou schopné naplnit všechny nynější výstupy na stejné úrovni? Nejsou.
❓Druhý cizí jazyk nepovinně? Zvýšení svobody (a zároveň zodpovědnosti) škol vnímám pozitivně. Nikdo školám výuku druhého jazyka nezakazuje a já věřím, že její zrušení by v každé ze škol bylo důvodné.
❓Nové kompetence a gramotnosti? Systematický rozvoj kompetencí stál dosud často mimo pozornost učitelů. To se zavedením dalších škatulek nezmění.
❓Testování v 3., 5., 7., 9. třídě? Do jisté míry už probíhá dnes díky České školní inspekci. Řada škol si zároveň platí testování od Scio.

To úplně nejdůležitější však leží jinde.

❗️Učitelé a školy stále využívají zlomek svobody, kterou přinesly rámcové vzdělávací programy již před více než 15 lety.❗️

Pojďme se podívat do některých oblastí, které jsou stále minimálně probádané:
👉 Školy nemají předepsané, jaké předměty mají vyučovat. Výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů mohou libovolně spojovat, rozdělovat. Mohou mít klidně jeden jediný předmět.
👉 Předměty vůbec nemusí být postavené na očekávaných výstupech, na učivu. To dokazuje hrstka škol, která postavila předměty na metodách a formách (např. výuka v projektech) či rozvoji kompetencí (např. osobnostně sociální výchova).
👉 Očekávané výstupy nejsou děleny do ročníků. Jejich naplnění je závazné pro 3., 5., 9. ročník. Vše v mezidobí si určují školy. Jenže je těžké vyvázat své myšlení ze škatulek daných učebnicemi.
👉 Školy mají k dispozici 16 hodin disponibilní časové dotace na 1. stupni a 18 hodin na 2. stupni. Mohou si definovat své vlastní předměty (se svými očekávanými výstupy) či posílit dotaci definovaným vzdělávacím oborům.

Proč školy svobodu nevyužívají?
🤔 Nepřijetí RVP učiteli. Snad pro jejich obsažnost, komplikovanost, jazyk. I pro nedostatečnou metodickou podporu.
🤔 Setrvačnost českého školství, ve kterém se dědí plány z generace na generaci. Řada učitelů stále uvažuje na úrovni osnov.
🤔 Chybějící učebnice zrcadlící zásadní změny. Tedy akcent na klíčové kompetence, integrace vzdělávacích oborů, …
🤔 Neochota nést zodpovědnost, která přichází se svobodou.
🤔 Nepřipravenost pedagogických sborů na náročnou práci na přípravě vlastního kurikula.
🤔 Minimální poptávka ze strany rodičů. Někdy až rodičovský odpor k změnám.

Proto nečekejme na revize rámcových vzdělávacích programů. Využijme svobody už dnes!

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: