Proč na vysvědčení hodnotíme slovně?

Stojí to velké množství energie a času, prakticky celý pedagogický tým na jednotlivých textech pracuje více než 14 dní, výsledek nikdy nebude dokonalý, přesto to stojí za to.

Proč v Základní škole Be Open na vysvědčení hodnotíme slovně?

 • Protože 1000 slov je víc než 10 čísel.

Slovní hodnocení má přínos pro učitele i pro děti:

 • Učitelé musí přemýšlet o každém jednom dítěti. Co se mu daří? Co nikoliv? Jaké k tomu mám důkazy? Co dítě vytvořilo? Na čem se podílelo? Jak pracuje v domácí přípravě? Jak se projevuje při vyučování? Co má vliv na jeho učení?
 • Učitel může povzbudit i hodit rukavici. Co by konkrétní dítě nejvíce posunulo? Co by mu pomohlo? Jak ho v tom mohu podpořit?
 • Dítě se může ohlédnout za celým pololetím. Čemu jsme se věnovali? Co jsme spolu prožili? Jaké byly mé cíle? Jak jsem je naplnil/a?
 • Dítě se dozví, kam dál směřovat. K jakým učebním cílům se mám vrátit? Na co se mám zaměřit v domácí přípravě? Jaké výzvy v oblasti kompetencí přede mnou stojí? Co bych měl/a změnit? V čem mám pokračovat?

Závěrem pár (nevyžádaných) rad:

 • Už při plánování mysleme na to, co budeme hodnotit a jaké důkazy budeme potřebovat.
 • Podklady k hodnocení (pracovní listy, testy, záznamy z pozorování, výtvory, fotografie, videa, …) sbírejme celý rok.
 • Méně je více. Buďme struční a srozumitelní.
 • Opravdu mysleme na čtenáře. Vyhněme se učitelské hantýrce.
 • Víc hlav víc ví. Více očí více vidí. Konzultujme alespoň jedno dvě hodnocení s více kolegy.
 • Jazykovou korekturu řešme externě. Svěží zrak a odstup jsou k nezaplacení.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: