Proč jsem se připojil k Růžové mašince?

Jsem moc rád, že jsem absolvoval koučovací výcvik u Results & Emotions, protože k této značce již nějakou dobu neodmyslitelně patří projekt Růžová mašinka, ve kterém koučové nabízejí zdarma své služby pracovníkům v pomáhajících profesích. Jakmile to bylo možné, rozhodl jsem se připojit jako další vagónek.

Co je Růžová mašinka?

Pokud pracujete v pomáhajících profesích, můžete díky tomuto projektu získat sérii pěti koučovacích sezení zdarma.

Řešíte stres v práci? Chcete se posunout v nějaké oblasti svého pracovního či osobního života? Hledáte podporu na své cestě? Neváhejte se přihlásit. A doporučujte svým známým, které by nabídka mohla zaujmout.

Proč jsem se stal dalším vagónkem?

  • Protože si vážím práce, kterou lidé v pomáhajících profesích odvádějí pro druhé.
  • Protože sám vím, jak může být práce s lidmi vyčerpávající, kolik svízelných situací může přinášet, jak těžké je najít si čas sám na sebe.
  • Protože Lucka, Vašek a další koučové kolem Results & Emotions dělají vše pro dobré jméno koučinku. A tenhle projekt je jedním z dílků skládačky.
  • Protože si buduji koučovací dovednosti, abych mohl pomáhat lidem. A pokud to okolnosti dovolují, chci alespoň v nějaké míře pomáhat zdarma. Zkrátka má forma dobrovolnictví.
  • Protože Übung macht den Meister. A tak je třeba koučovací dovednosti využívat, prohlubovat, pilovat.

Jak můžete Růžovou mašinku využít právě Vy?

  • Pokud pracujete v neziskové organizaci, zdravotnické instituci, škole či jiné organizaci patřící k pomáhajícím profesím, přihlaste se pomocí formuláře na webu Růžové mašinky.
  • Obdržíte nabídku 2 až 3 koučů, kteří nejvíce naplňují vaši představu.
  • S vybraným koučem si pak domluvíte termín a místo prvního setkání.
  • Na vyčerpání 5 hodin koučování zdarma máte 3 měsíce od úvodní schůzky.
  • Pokud budete chtít v koučování pokračovat i nad rámec 5 hodin, můžete. Podmínky pokračování si dohodnete se svým koučem.

Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: