Proč jsem se připojil k Růžové mašince?

Jsem moc rád, že jsem absolvoval koučovací výcvik u Results & Emotions, protože k této značce již nějakou dobu neodmyslitelně patří projekt Růžová mašinka, ve kterém koučové nabízejí zdarma své služby pracovníkům v pomáhajících profesích. Jakmile to bylo možné, rozhodl jsem se připojit jako další vagónek.

Co je Růžová mašinka?

Pokud pracujete v pomáhajících profesích, můžete díky tomuto projektu získat sérii pěti koučovacích sezení zdarma.

Řešíte stres v práci? Chcete se posunout v nějaké oblasti svého pracovního či osobního života? Hledáte podporu na své cestě? Neváhejte se přihlásit. A doporučujte svým známým, které by nabídka mohla zaujmout.

Proč jsem se stal dalším vagónkem?

  • Protože si vážím práce, kterou lidé v pomáhajících profesích odvádějí pro druhé.
  • Protože sám vím, jak může být práce s lidmi vyčerpávající, kolik svízelných situací může přinášet, jak těžké je najít si čas sám na sebe.
  • Protože Lucka, Vašek a další koučové kolem Results & Emotions dělají vše pro dobré jméno koučinku. A tenhle projekt je jedním z dílků skládačky.
  • Protože si buduji koučovací dovednosti, abych mohl pomáhat lidem. A pokud to okolnosti dovolují, chci alespoň v nějaké míře pomáhat zdarma. Zkrátka má forma dobrovolnictví.
  • Protože Übung macht den Meister. A tak je třeba koučovací dovednosti využívat, prohlubovat, pilovat.

Jak můžete Růžovou mašinku využít právě Vy?

  • Pokud pracujete v neziskové organizaci, zdravotnické instituci, škole či jiné organizaci patřící k pomáhajícím profesím, přihlaste se pomocí formuláře na webu Růžové mašinky.
  • Obdržíte nabídku 2 až 3 koučů, kteří nejvíce naplňují vaši představu.
  • S vybraným koučem si pak domluvíte termín a místo prvního setkání.
  • Na vyčerpání 5 hodin koučování zdarma máte 3 měsíce od úvodní schůzky.
  • Pokud budete chtít v koučování pokračovat i nad rámec 5 hodin, můžete. Podmínky pokračování si dohodnete se svým koučem.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: