Přichází čas mentoringu, koučinku či supervize ve školách?

Operační program Jan Amos Komenský přinesl, bez větší pozornosti pedagogické veřejnosti, velkou změnu v čerpání finančních prostředků na další vzdělávání.

Co se změnilo?
👉 Lze čerpat na libovolné vzdělávání s hodinou dotací v násobcích čísla 8 (8, 16, 24, 32, …).
👉 Zaměření dalšího vzdělávání není tematicky nijak omezeno.
👉 Lze čerpat i na kurzy bez akreditace.
👉 Lze čerpat i na mentoring, koučink, supervize.

To jsou opravdu velké kroky vpřed ze strany Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).👏👏👏

Teď je důležité, aby se tyhle informace donesly ke všem učitelům. aby věděli, jaké možnosti nově mají. A aby vedoucí pracovníci škol podle toho přistoupili k výběru tzv. šablon.

A pak ještě zbývá vyřešit několik drobností:
❗️ V rámci šablony je alokováno 3925 Kč pro 8 vyučovacích hodin. To je 654 Kč za 60 minut. Nebude lehké s touto částkou najít kvalitní mentory, kouče či supervizory.
❗️Ke kvalifikaci mentorů, koučů a supervizorů je uvedeno: je absolventem magisterského vysokoškolského vzdělání; absolvoval výcvikový program v supervizi/mentoringu/koučinku ukončený závěrečnou zkouškou.

Co je výcvikový program? Jak má vypadat závěrečná zkouška? A proč to vůbec řešíme? Proč raději neřešíme kvalitu odvedené služby? V tomto MŠMT zaspalo dobu, bohužel. 😔

❓ Co myslíte, využijí školy nových možností?
❓ Budou mít mentoři, koučové, supervizoři za daných podmínek o spolupráci zájem?

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: