Podcast Mozaika vzdělávání #52: S Václavem Trojanem o ředitelích a konkursech na ředitele škol

Václav Trojan je bývalý učitel, ředitel gymnázia, vysokoškolský pedagog a současný zakladatel a ředitel Ředitelské akademie. Ve svých různých rolích se dlouhodobě věnuje podpoře ředitelek a ředitelů škol a jejich vztahů se zřizovateli.

V rozhovoru jsme se z různých úhlů věnovali ředitelům škol a především ředitelským konkursům, tedy procesu jejich výběru.

 • Jací aktéři v českém školství vstupují do ředitelských konkursů?
 • Kdo v Česku zřizuje školy?
 • Co rozhoduje o tom, zda zřizovatel vyhlásí konkurs?
 • Jaké otázky by si zřizovatel měl před konkursem zodpovědět?
 • Jak může uchazeč poznat, že to zřizovatel myslí s konkursem vážně?
 • Jak vypadá složení konkursní komise?
 • Měl by zřizovatel respektovat pořadí kandidátů určené konkursní komisí?
 • Co vše patří k přípravě na konkurs?
 • V jakém případě se raději konkursu neúčastnit?
 • Jak by měla vypadat koncepce rozvoje školy?
 • Která témata se často opakují v konkursních rozhovorech?
 • Čemu se začít věnovat v případě úspěchu v konkursu?

Zazněly odpovědi nejen na tyto otázky.

Podcast najdete například na platformě Spotify.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: