Podcast Mozaika vzdělávání #49: S Renatou Wolfovou o rozvoji dovedností při čtení, psaní, počítání

Renata Wolfová je speciální pedagožka působící v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9. Jako lektorka spolupracuje s různými školami a vzdělávacími organizacemi. Autorsky je podepsána pod metodikou online aplikace Včelka.
V rozhovoru jsme nejdříve diskutovali o tom, v jakých rolích se v českém školství objevují speciální pedagogové, poté o rozvoji čtenářských, psacích a matematických dovedností školáků napříč všemi stupni vzdělávání. Hledali jsme odpovědi na různé související otázky. Na rozvoj jakých dovedností se zaměřit již v mateřské škole? Které se pak rozvíjí na začátku povinné školní docházky? Jak dítěti pomoci, když se vše nevyvíjí podle plánu? Co spojuje děti, které přicházejí pro pomoc do pedagogicko-psychologické poradny? Jaké výukové metody jsou efektivní a které nikoli?

Podcast najdete například na platformě Spotify.

Renata Wolfová

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: