Podcast Mozaika vzdělávání #43: S Matějem Bulantem o odborném vzdělávání a revizích RVP 2023

Matěj Bulant je ředitelem odboru Kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. V rozhovoru jsme se věnovali především dvěma oblastem, za které je ve své práci zodpovědný. Již delší dobu se věnuje rozvoji odborného vzdělávání, od srpna 2023 vede proces revizí rámcových vzdělávacích programů.

V podcastu zazněla celá řada pojmů, například národní soustava kvalifikací, reskilling, upskilling, kariérové poradenství, kariérové vzdělávání, další vzdělávání, klíčové kompetence, základní gramotnosti, očekávané výstupy, vzorové školní vzdělávací programy, rámce kvality či projekt IPS kurikulum. Zodpovězeny byly otázky směřující k tomu, jak vypadá aktuální harmonogram prací na rámcových vzdělávacích programech pro základní a předškolní vzdělávání, kdy podle těchto dokumentů budou vyučovat první mateřské a základní školy. 

Pokud se chcete dozvědět, co je podle Matěje Bulanta gró aktuálních revizí rámcových vzdělávacích programů či zda tato revize přinese změnu českého vzdělávacího systému, pusťte se do poslechu.

Podcast najdete například na platformě Spotify.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: