Personalisté a konkursy na ředitele škol

Dne 1. května 2019 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Na webu MŠMT se můžeme dočíst, že novela mimo jiného přináší především:

  • Aby Česká školní inspekce vedle odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy mohla nominovat také psychologa nebo personalistu.
  • Možnost využití i jiných objektivizujících nástrojů personálního výběru, než je řízený pohovor nebo znalostní test. Tzv. doplňkovým hodnocením mohou být např. psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru.

Pojďme se tedy podívat, jak se změna vyhlášky projevila v konkursech vyhlášených od května 2019 do prosince 2020.

Pro období do června 2020 můžeme využít výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2019/2020, ve které najdeme statistiky popisující všechna realizovaná konkursní řízení.

Pojďme na to. Jaké nástroje personálního výběru jsou v praxi používány? A v kolika procentech případů? Nevíme, ČŠI to nezjišťuje. Poměrně jasný signál, že změna vyhlášky je jedna věc, ale zavedení do praxe věc druhá.

Od října 2020 se snažím do jedné tabulky shromažďovat informace o všech vypsaných konkursech. Také jsem založil FB skupinu, kde je možné konkursy inzerovat. Osobně jsem se nesetkal s žádným vyhlášením konkursu, které by obsahovalo jakékoli informace o využití nástrojů personálního výběru. Zdá se, že legislativní změna nepřinesla vůbec žádný reálný posun.

Ve zmíněné výroční zprávě můžeme najít statistiky ohledně účasti personalistů v konkursních komisích. Ze zprávy vyplývá, že ČŠI nominuje do komise personalistu v 1,7 % případů. Zřizovatel pak v 2,3 % případů. Účast personalistů v konkursních komisích je tedy naprostou raritou.

Rok a půl po změně vyhlášky tak máme především spoustu otázek:

  • Jaké nástroje personálního výběru se reálně nabízejí?
  • Proč je zatím nikdo ze zřizovatelů nevyužil?
  • Proč se v konkursních komisích téměř neobjevují personalisté?

Pokud chcete sdílet svůj pohled, budu jen rád. Všechny kontakty najdete zde.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: