Personalisté a konkursy na ředitele škol

Dne 1. května 2019 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Na webu MŠMT se můžeme dočíst, že novela mimo jiného přináší především:

  • Aby Česká školní inspekce vedle odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy mohla nominovat také psychologa nebo personalistu.
  • Možnost využití i jiných objektivizujících nástrojů personálního výběru, než je řízený pohovor nebo znalostní test. Tzv. doplňkovým hodnocením mohou být např. psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru.

Pojďme se tedy podívat, jak se změna vyhlášky projevila v konkursech vyhlášených od května 2019 do prosince 2020.

Pro období do června 2020 můžeme využít výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2019/2020, ve které najdeme statistiky popisující všechna realizovaná konkursní řízení.

Pojďme na to. Jaké nástroje personálního výběru jsou v praxi používány? A v kolika procentech případů? Nevíme, ČŠI to nezjišťuje. Poměrně jasný signál, že změna vyhlášky je jedna věc, ale zavedení do praxe věc druhá.

Od října 2020 se snažím do jedné tabulky shromažďovat informace o všech vypsaných konkursech. Také jsem založil FB skupinu, kde je možné konkursy inzerovat. Osobně jsem se nesetkal s žádným vyhlášením konkursu, které by obsahovalo jakékoli informace o využití nástrojů personálního výběru. Zdá se, že legislativní změna nepřinesla vůbec žádný reálný posun.

Ve zmíněné výroční zprávě můžeme najít statistiky ohledně účasti personalistů v konkursních komisích. Ze zprávy vyplývá, že ČŠI nominuje do komise personalistu v 1,7 % případů. Zřizovatel pak v 2,3 % případů. Účast personalistů v konkursních komisích je tedy naprostou raritou.

Rok a půl po změně vyhlášky tak máme především spoustu otázek:

  • Jaké nástroje personálního výběru se reálně nabízejí?
  • Proč je zatím nikdo ze zřizovatelů nevyužil?
  • Proč se v konkursních komisích téměř neobjevují personalisté?

Pokud chcete sdílet svůj pohled, budu jen rád. Všechny kontakty najdete zde.

Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: