Otázka týdne #24: Jak by měly probíhat konkursy na ředitele škol?

Otázka týdne číslo 24, kterou jsem zveřejnil v pondělí 30. listopadu 2020, zněla: Jak by měly probíhat konkursy na ředitele škol? Na síti Linkedin a mém facebookovém profilu se sešlo přes sedmdesát komentářů.

Lze konstatovat, že řada z komentářů je velmi emotivních, velkou část ovlivňuje vlastní negativní zkušenost s průběhem konkrétního konkursu či konkursů. Opakovaně zaznívají stejná témata:

  • zřizovatel nakonec vybral někoho jiného než vítěze konkursu,
  • vítěz konkursu byl dopředu znám,
  • zřizovatelé se bojí vypisovat konkursy, ředitelé zůstávají ve funkcích i několik desetiletí,
  • s novou obecní (městskou) radou přišel konkurs a nový ředitel,
  • a některá další.

Bohužel chybělo sdílení pozitivních zkušeností, což je škoda. Například v loňském roce proběhla úprava vyhlášky a je možné v rámci konkursů využít „nástroje personálního výběru“. Zatím nevím o jediném případu, kdy by zřizovatel tento nástroj využil.

Z diskuse si odnáším řadu zajímavých otázek:

  • Jak by mělo vypadat složení konkursní komise?
  • Měla by být stanovena maximální délka mandátu ředitele?
  • Měl by být výsledek konkursu závazný pro zřizovatele?
  • Jak poznat toho nejlepšího ředitele? Jaká jsou kritéria? Jsou stejná kritéria uplatnitelná pro všechny školy?

A pak ještě jedna otázka. Od roku 2018, kdy končilo šestileté období velkému procentu ředitelů a konkursy proběhly jen ve velké menšině případů, se traduje, že je nedostatek zájemců o ředitelské posty. Je tomu tak? Těžko říci, údaje za roky 2019 a 2020 neznáme. Pořád se opíráme o data za první polovinu roku 2018.

Stranou nechávám jedno obrovské téma. Mají být zřizovateli škol obce, městské části, města, kraje? Jak jsou tito zřizovatelé (a je zastupující konkrétní osoby) kompetentní ve vztahu k školství?

Závěrem jedna osobní poznámka a vklad k tématu. Založil jsem facebookovou skupinu Konkurzy na ředitele škol. Aktivita členů je prakticky nulová, počet členů (zatím) menší, než bych očekával. Přesto považuji za důležité na téma upozorňovat a jednotlivé konkursy představovat. Prozatimní zkušenost je taková, že vyhledávání konkursů je velmi obtížné. Neexistuje jeden web, kde by byly k nalezení všechny. Mnohé konkursy jsou v on-line prostředí k nalezení jen na webu obce. Na pracovních portálech se jich objevuje malý zlomek. Aktuální konkursy najdete zde.

Pokud vás téma zaujalo, budu rád za vaše komentáře, názory, nápady. Kontaktujte mne.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: