Otázka týdne #24: Jak by měly probíhat konkursy na ředitele škol?

Otázka týdne číslo 24, kterou jsem zveřejnil v pondělí 30. listopadu 2020, zněla: Jak by měly probíhat konkursy na ředitele škol? Na síti Linkedin a mém facebookovém profilu se sešlo přes sedmdesát komentářů.

Lze konstatovat, že řada z komentářů je velmi emotivních, velkou část ovlivňuje vlastní negativní zkušenost s průběhem konkrétního konkursu či konkursů. Opakovaně zaznívají stejná témata:

  • zřizovatel nakonec vybral někoho jiného než vítěze konkursu,
  • vítěz konkursu byl dopředu znám,
  • zřizovatelé se bojí vypisovat konkursy, ředitelé zůstávají ve funkcích i několik desetiletí,
  • s novou obecní (městskou) radou přišel konkurs a nový ředitel,
  • a některá další.

Bohužel chybělo sdílení pozitivních zkušeností, což je škoda. Například v loňském roce proběhla úprava vyhlášky a je možné v rámci konkursů využít “nástroje personálního výběru”. Zatím nevím o jediném případu, kdy by zřizovatel tento nástroj využil.

Z diskuse si odnáším řadu zajímavých otázek:

  • Jak by mělo vypadat složení konkursní komise?
  • Měla by být stanovena maximální délka mandátu ředitele?
  • Měl by být výsledek konkursu závazný pro zřizovatele?
  • Jak poznat toho nejlepšího ředitele? Jaká jsou kritéria? Jsou stejná kritéria uplatnitelná pro všechny školy?

A pak ještě jedna otázka. Od roku 2018, kdy končilo šestileté období velkému procentu ředitelů a konkursy proběhly jen ve velké menšině případů, se traduje, že je nedostatek zájemců o ředitelské posty. Je tomu tak? Těžko říci, údaje za roky 2019 a 2020 neznáme. Pořád se opíráme o data za první polovinu roku 2018.

Stranou nechávám jedno obrovské téma. Mají být zřizovateli škol obce, městské části, města, kraje? Jak jsou tito zřizovatelé (a je zastupující konkrétní osoby) kompetentní ve vztahu k školství?

Závěrem jedna osobní poznámka a vklad k tématu. Založil jsem facebookovou skupinu Konkurzy na ředitele škol. Aktivita členů je prakticky nulová, počet členů (zatím) menší, než bych očekával. Přesto považuji za důležité na téma upozorňovat a jednotlivé konkursy představovat. Prozatimní zkušenost je taková, že vyhledávání konkursů je velmi obtížné. Neexistuje jeden web, kde by byly k nalezení všechny. Mnohé konkursy jsou v on-line prostředí k nalezení jen na webu obce. Na pracovních portálech se jich objevuje malý zlomek. Aktuální konkursy najdete zde.

Pokud vás téma zaujalo, budu rád za vaše komentáře, názory, nápady. Kontaktujte mne.

Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: