Otázka týdne #20: V čem může být on-line komunikace efektivnější než komunikace off-line?

Na Facebooku a Linkedinu se tentokrát sešla jen hrstka komentářů, tak nabízím rovnou svůj pohled. Vycházím ze současné zkušenosti s výukou na obou stupních ZŠ, na SŠ, z koučovacích sezení, mentorských setkání, porad a z realizovaných webinářů.

👉🏼 Nikdo nemusí cestovat. Videohovorů se mnohdy zúčastní i ti, kteří by se jinak z časových důvodů zúčastnit nemohli. Navíc lze hovory skládat za sebe bez prodlev na přejezd z Prahy do Brna.

👉🏼 Uskuteční se „setkání“, ke kterým by v reálu z důvodu velké vzdálenosti nedošlo nebo k nim dochází jednou za dlouhou dobu.

👉🏼 Stejně tak se můžete setkat s někým, kdo má zrovna nudli u nosu a nemusíte se bát, že na tom za dva dny budete stejně. A nemusíte z tohoto důvodu „setkání“ rušit.

👉🏼 Off-line bych nikdy neuskutečnil tolik ranních, večerních a víkendových „setkání“. Třeba webinář od 21 hodin pro rodiče, když uspí své ratolesti. Webinář pro učitele v neděli večer, po víkendovém odpočinku, než začne celotýdenní shon.

👉🏼 (Téměř) nikdo nechce před obrazovkou vysedávat zbytečně. Začíná se včas, jde se k věci. A věčně štěbetající dvojice mohou klevetit tak jedině po chatu.

👉🏼 Vyjádřit se lze ústně i písemně. Absolutní introverti mají k dispozici chat. A také je nikdo neznervózňuje svým pohledem tak jako při osobním setkání. Některé děti v distanční výuce vyloženě vyrostly.

👉🏼 Lze využít nástroje, které jsou lepší než tužka a papír. Rychlejší, efektivnější, zapojující všechny. Ať žijí Mentimeter, Jamboard a další.

Určitě se nejedná o konečný seznam. Možná vás hned napadají další pozitiva. A ano, samozřejmě jsem si vědom i negativ, proto používám pro on-line variantu „setkání“ takto v uvozovkách. Jenže o záporech už bylo napsáno tolik, že nemá cenu přidávat další stesky. Situace je, jaká je…Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: