Otázka týdne #19: Jak proměnila koronavirová opatření váš život?

Jak proměnila koronavirová opatření můj život? Moc odpovědí se tentokrát na otázku týdne nesešlo. Tak dávám všanc svůj pohled.


👉🏼 Změn je méně, než bych původně čekal. Dny a týdny mají stále podobný rytmus, jen je více aktivit on-line. Vodím kluky do školky, učím ze školy, většinu aktivit se podařilo převést do on-linu (učení, koučování, mentorink, semináře).


➕ Je zájem o webináře z oblasti využití ICT ve výuce. I díky webinářům se zdokonaluji v on-line výuce.

➕ Různé porady a komunikace je mnohdy efektivnější než v off-line podobě.

➕ Společně jako rodina trávíme ještě více času než jindy. Nepodléháme různým lákadlům, co vše lze zažít, navštívit, … Jsme častěji spolu doma.


➖ Chybí mi osobní kontakt, chybí mi setkávání s lidmi, pořádání akcí, účast na akcích.

➖ V on-line komunikaci se mnohem hůře navazuje vztah. Chce to více času, pravděpodobnost různých nedorozumění a nepochopení je vysoká.

➖ Nemůžeme jet na Slovensko, kde má žena svého osmaosmdesátiletého dědu.

➖ Nejistota. Nevíme, kdy se vrátí žáci do škol, kdy bude možné pořádat prezenční vzdělávání dospělých, kdy bude možné setkávat se s přáteli a pořádat různé akce.


❔ Jak to máte vy? V čem je váš současný život jiný než před měsícem?Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: