Otázka týdne #19: Jak proměnila koronavirová opatření váš život?

Jak proměnila koronavirová opatření můj život? Moc odpovědí se tentokrát na otázku týdne nesešlo. Tak dávám všanc svůj pohled.


👉🏼 Změn je méně, než bych původně čekal. Dny a týdny mají stále podobný rytmus, jen je více aktivit on-line. Vodím kluky do školky, učím ze školy, většinu aktivit se podařilo převést do on-linu (učení, koučování, mentorink, semináře).


➕ Je zájem o webináře z oblasti využití ICT ve výuce. I díky webinářům se zdokonaluji v on-line výuce.

➕ Různé porady a komunikace je mnohdy efektivnější než v off-line podobě.

➕ Společně jako rodina trávíme ještě více času než jindy. Nepodléháme různým lákadlům, co vše lze zažít, navštívit, … Jsme častěji spolu doma.


➖ Chybí mi osobní kontakt, chybí mi setkávání s lidmi, pořádání akcí, účast na akcích.

➖ V on-line komunikaci se mnohem hůře navazuje vztah. Chce to více času, pravděpodobnost různých nedorozumění a nepochopení je vysoká.

➖ Nemůžeme jet na Slovensko, kde má žena svého osmaosmdesátiletého dědu.

➖ Nejistota. Nevíme, kdy se vrátí žáci do škol, kdy bude možné pořádat prezenční vzdělávání dospělých, kdy bude možné setkávat se s přáteli a pořádat různé akce.


❔ Jak to máte vy? V čem je váš současný život jiný než před měsícem?Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: