Jak jsem studoval speciální pedagogiku pro učitele

Právě jsem dokončil čtyřsemestrální studium speciální pedagogiky pro učitele na PedF UK, které mne opravňuje učit ve školách a třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni ZŠ a SŠ.

Absolvoval někdo z vás podobné studium k získání či rozšíření kvalifikace? Zkusím popsat několik zajímavostí. Možná bude pro někoho zajímavé.

 • Studijní program obsahuje předměty, které jsou dle mého nadbytečné. Například jsme znovu museli absolvovat filosofii, dokonce ve dvou semestrech. U rozšiřujícího studia. Proč?
 • Studijní program obsahuje předměty, které nejsou realizovány. „S počítači to přece všichni umíte, za to nebudeme nikoho platit.“ „Všichni někde pracujete, takže k uznání praxe pošlete scan smlouvy.“
 • Kvalita vyučujících a jejich výkonů je extrémně rozdílná.
 • Stále jsou ještě vyučující, kteří zkrátí jednodenní přednášku na půlku. Což je skvělé pro ty, kteří do Prahy cestovali čtyři hodiny, aby pak absolvovali 4x 45 minut a jeli zpět. Slyšeli jsme o nemocných dětech, přednášce jinde a další historky.
 • Zakončení některých předmětů bylo nedůstojné. Předem známé otázky v testu, odchod vyučující, společná kontrola a oprava. Co lze ještě udělat více, aby náhodou někdo nemusel na opravný termín?
 • Neexistuje sběr zpětné vazby. Žádné hodnocení po semestru, po ročníku, na konci studia.
 • Skladba studia neodpovídá smyslu. Je to studium pro získání kvalifikace, které opravňuje učit ve třídách a školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto školy jsou různého zaměření, ale kvalifikace je jedna. Přesto je první rok zaměřen na všechny pedie a všeobecný základ a druhý již jen na jednu zvolenou.
 • Studovalo nás přibližně dvacet. Přibližně třetina potřebovala osvědčení přímo nyní ke své práci. Druhá třetina jej může využít v budoucnu. Poslední třetině k ničemu nebude, protože nemají potřebnou základní kvalifikaci.
 • Ve studiu jsem byl jako muž sám. Tohle se mi v rámci DVPP stává často.
 • Studium bylo zakončeno zkouškou a sepsáním závěrečné práce. Přes třicet stran textu, který četla jen vedoucí práce, která byla zároveň i hodnotitelkou. Nikdo jiný a nikdo jiný už jej ani číst nebude. Dokonce jej nečetla ani osoba, u které jsem text práci obhajoval. Četla jen posudek.
 • Potkal jsem řadu zajímavých kolegyň a několik inspirativních vyučujících.
 • Celé to stálo 20.000 Kč.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: