Jak jsem studoval speciální pedagogiku pro učitele

Právě jsem dokončil čtyřsemestrální studium speciální pedagogiky pro učitele na PedF UK, které mne opravňuje učit ve školách a třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni ZŠ a SŠ.

Absolvoval někdo z vás podobné studium k získání či rozšíření kvalifikace? Zkusím popsat několik zajímavostí. Možná bude pro někoho zajímavé.

 • Studijní program obsahuje předměty, které jsou dle mého nadbytečné. Například jsme znovu museli absolvovat filosofii, dokonce ve dvou semestrech. U rozšiřujícího studia. Proč?
 • Studijní program obsahuje předměty, které nejsou realizovány. “S počítači to přece všichni umíte, za to nebudeme nikoho platit.” “Všichni někde pracujete, takže k uznání praxe pošlete scan smlouvy.”
 • Kvalita vyučujících a jejich výkonů je extrémně rozdílná.
 • Stále jsou ještě vyučující, kteří zkrátí jednodenní přednášku na půlku. Což je skvělé pro ty, kteří do Prahy cestovali čtyři hodiny, aby pak absolvovali 4x 45 minut a jeli zpět. Slyšeli jsme o nemocných dětech, přednášce jinde a další historky.
 • Zakončení některých předmětů bylo nedůstojné. Předem známé otázky v testu, odchod vyučující, společná kontrola a oprava. Co lze ještě udělat více, aby náhodou někdo nemusel na opravný termín?
 • Neexistuje sběr zpětné vazby. Žádné hodnocení po semestru, po ročníku, na konci studia.
 • Skladba studia neodpovídá smyslu. Je to studium pro získání kvalifikace, které opravňuje učit ve třídách a školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto školy jsou různého zaměření, ale kvalifikace je jedna. Přesto je první rok zaměřen na všechny pedie a všeobecný základ a druhý již jen na jednu zvolenou.
 • Studovalo nás přibližně dvacet. Přibližně třetina potřebovala osvědčení přímo nyní ke své práci. Druhá třetina jej může využít v budoucnu. Poslední třetině k ničemu nebude, protože nemají potřebnou základní kvalifikaci.
 • Ve studiu jsem byl jako muž sám. Tohle se mi v rámci DVPP stává často.
 • Studium bylo zakončeno zkouškou a sepsáním závěrečné práce. Přes třicet stran textu, který četla jen vedoucí práce, která byla zároveň i hodnotitelkou. Nikdo jiný a nikdo jiný už jej ani číst nebude. Dokonce jej nečetla ani osoba, u které jsem text práci obhajoval. Četla jen posudek.
 • Potkal jsem řadu zajímavých kolegyň a několik inspirativních vyučujících.
 • Celé to stálo 20.000 Kč.

Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: