Kvalifikovaní učitelé došli, nejen v Praze a okolí

Podle Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chybí přibližně 6000 kvalifikovaných učitelů. Reálně to může být dvakrát či třikrát více.

Stává se tedy realitou, že učí studenti vysokých škol (první ročník nevyjímaje), lidé z praxe bez pedagogického vzdělání (středoškoláky nevyjímaje). Řemeslo se tak učí až vlastní prací s dětmi.

Můžeme nad tím kroutit hlavou, můžeme se rozčilovat, ale na situaci to nic nezmění. Hlavně musíme všechny (především nové) kolegy podpořit.

Nástroje máme:

  • mentoring,
  • koučink,
  • supervize,

Otázkou je, zda máme dostatek finančních a personálních zdrojů, abychom ve stále se zvětšujícím množství mohli účinnou podporu poskytovat.

Také v Be Open základní škola pro nás letos bude práce s týmem jednou z největších výzev. Osobně se na ni těším, přestože to bude jistě náročné, ale zároveň kdy jindy bychom měli potvrdit, že škola je prostorem, ve kterém se učí úplně všichni.

Sám snad jdu příkladem. Čeká mne:

  • Druhý ročník rozšiřujícího studia učitelství 1. stupně.
  • Koučovací podpora.
  • Podpora konzultanta (zkušeného ředitele) tvorby strategie školy.
  • Pokračování programu Rozvíjíme školu spolu.

Také rozjíždím mastermindovou skupinu pro ředitele malých soukromých škol (cca do 250) žáků z Prahy a okolí. Pokud byste se chtěli zapojit, určitě napište.

Určitě budu a budeme hledat partnery v dalších dílčích tématech. Například v kariérovém poradenství spolupracujeme s EKS. S právními otázkami mi pomáhá skvělý Honza Kaczor působící ve Sciu.

Co čeká letos vás ve vašem osobním rozvoji i v rozvoji kolegů?

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: