Je pro většinu českých učitelů kurikulem sada učebnic?

„Pro většinu českých učitelů je kurikulem sada učebnic.“ Tahle věta zazněla v rámci úvodního setkání koncepčních pracovních skupin revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.

Pokud představitelé Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národní pedagogický institut České republiky vzhlížejí k revizím RVP jako k revoluci v českém školství, jak čteme v médiích, pak by tuto větu měli mít ve svých kancelářích na tom nejviditelnějším místě.

Připomenu, že školy tvoří své školní vzdělávací programy od roku 2007, tedy plných 15 let. Přesto platí uvedená věta. Pokud bychom nechtěli zůstat při povrchu, pak se nabízí výzkumná otázka:
❓Kolik českých učitelů je kompetentních pracovat/uvažovat/plánovat na úrovni rámcových/školních vzdělávacích programů? A kolik ředitelů škol?

Je smutné, že po 15 letech zástupci MŠMT hovoří jako o velké novince o změně zákona, který by školám přikázal zveřejnit svůj školní vzdělávací program způsobem umožňujícím dálkový přístup.
👉🏻 Ano, i v roce 2022 platí, že pro seznámení se s ŠVP konkrétní školy mnohdy musíte podniknout výpravu do kanceláře školy, kde leží jediný oficiální exemplář.
👏 Potlesk pro MŠMT, že se toto konečně změní.

Bohužel nelze tleskat tomu, co již rozebral na svém blogu Robert Čapek. (https://lnkd.in/eCgmcr2c)
😔 Například v nejdůležitější pracovní skupině, tedy té hlavní koncepční, jsou jen tři učitelé ze základních škol. A všichni ze soukromých škol.
😔 Ano, učitelé veřejných základních škol nemají v hlavní koncepční skupině jediného zástupce.

Zákonitě se nabízí otázka:
❓Proč by nyní měli učitelé přijmout RVP/ŠVP jako základní kurikulární dokumenty, když (opět) nejsou dostatečně zapojeni do jejich tvorby?

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: