IVýP – Znáte šikovného pomocníka pro řešení výchovných problémů?

Pod zkratkou IVýP se skrývá nástroj pro řešení rizikového chování žáků, který mají školy k dispozici už přibližně osm let. Přesto je povědomí o jeho existenci velmi malé. Pojďme se na něj blíže podívat!

Co nám IVýP nabízí?
👉🏻 Prostor pro setkání všech klíčových aktérů: žák, škola, zákonný zástupce.
👉🏻 Strukturu pro vzájemnou dohodu směřující k řešení problému.
👉🏻 Dokumenty pro záznam jednání a jejich výstupů.

❗️ Web MŠMT říká: Hlavní myšlenkou IVýP není sankciování chování dítěte nebo zákonných zástupců, ale hledání efektivní pomoci pro žáka a podpory pro zákonné zástupce.

Jaké části dokument IVýP obsahuje?
👉🏻 Vymezení (popis) problému.
👉🏻 Úkoly pro všechny tři strany směřující k odstranění rizikového chování.
👉🏻 Opatření, která se uplatní v případě nezlepšení situace.
👉🏻 Termín dalšího setkání (hodnocení).

Bližší informace najdete na webu MŠMT.

❓ Věděli jste o existenci individuálního výchovného programu?
❓ Máte s ním osobní zkušenost?
❓ V jakých situacích by mohl pomoci?

K tématu můžeme diskutovat na síti Linkedin.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: