Inspirace z knihy Globální výchova

Třicet let stará kniha (1988, česky 1994), přesto charakteristiky tehdejší „klasické“ školy sedí i na tu dnešní. Krom kritiky přináší i základní představu koncepce „globální výchovy“. Zajímavé je srovnání se současnými klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy. I dnes je použitelná spousta námětů na konkrétní hry a aktivity.

Poznámky pro případné budoucí využití:

 • Pohledy na svět – mechanický x systémový
 • Příznivé podmínky:
  • opravdovost a upřímnost na straně učitele,
  • důvěra v žáka, uznávání jeho pocitů a jeho respektování,
  • vcítění se do osobnosti žáka.
 • Jak se učíme?
  • Anthony Gregorc – typy konkrétní sekvenční, konkrétní náhodné, abstraktní sekvenční, abstraktní náhodné
  • Bernice McCarthyová – 4MAT System – 4 kvadranty s osami aktivní přístup – pozorování a pocity – vnímání
 • Globální učitel:
  • přistupuje k řešení problémů z globálního, celosvětového hlediska, a nikoli z hledisek národnostních nebo etnických,
  • umožňuje studentům seznámit se s rozmanitostí a bohatstvím nejrůznějších kultur,
  • je zaměřen především na budoucnost,
  • vidí svou úlohu především v tom, že studentům umožňuje, aby samostatně dospěli ke znalostem a osobním postojům,
  • dává svým žákům najevo víru v lidské možnosti,
  • klade důraz na rovnoměrný rozvoj všech složek osobnosti studentů – ne pouze na získávání vědomostí, ale i na rozvoj složky citové a sociální,
  • využívá ve třídě různé formy a metody výuky,
  • chápe učení jako celoživotní proces,
  • se snaží, aby informace, kterou studentům předává, byla v souladu s použitou formou a celkovou atmosférou,
  • respektuje práva druhých a snaží se ve třídě rozložit moc a odpovědnost za rozhodování a přijatá rozhodnutí,
  • se snaží svým studentům ukázat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými předměty,
  • se snaží začlenit život třídy do života místní komunity.
 • Hry a aktivity
  • Seznamovací
  • Navození atmosféry
  • Navození důvěry
  • Vytváření pozitivního prostředí
  • Sebepoznávací aktivity
  • Uznávání a oceňování
  • Diskusní aktivity
  • Rozvoj soustředění a představivosti
  • Kooperace
  • Hry s rolemi
  • Simulační hry
 • Zpětná vazba a techniky hodnocení

Více o knize na cbdb.cz

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: