Dvě zajímavosti k asistentkám pedagoga

Téma asistentek a asistentů pedagoga je velmi široké. Nabízím dvě zajímavé a možná neznámé skutečnosti.

1. Počty asistentů pedagoga ve školních letech:
👉 2008/2009: 3917
👉 2017/2018: 17725
👉 2019/2020: 24270
Aktuální čísla budou zřejmě ještě vyšší.

2. V českém prostředí se setkáváme s třemi podobnými pojmy s velmi rozdílným významem:
👉 Osobní asistent je nepedagogický pracovník, který pomáhá při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu s okolím, … Není zaměstnancem školy. Platí jej rodiče za podpory různých programů MPSV.
👉 Školní asistent je sice zaměstnancem školy, ale není jejím pedagogickým pracovníkem. Poskytuje nepedagogickou podporu, pomáhá učiteli při administrativě a s organizačními činnostmi, zprostředkovává komunikaci s rodinou, … Hrazen je z tzv. šablon, tedy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je v gesci MŠMT.
👉 Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, který pracuje pod vedením učitele. Pomáhá učitelům při vzdělávací a výchovné činnosti a žákům při výuce. Hrazen je z rozpočtu MŠMT či dalších zdrojů školy.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: