Co ne/zjistíme v rejstříku škol?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spravuje Rejstřík škol a školských zařízení (https://lnkd.in/d8irU5En). Možná nezajímavá informace. Možná. Nebo se můžeme podívat na to, jaké informace v této databázi najdeme a k čemu je můžeme využít.

Co v rejstříku najdeme:
➕ Všechny školy (MŠ, ZŠ, SŠ, …), které úspěšně prošli zápisem prováděným výhradně MŠMT.
👉🏼 Můžete využít, pokud hledáte školu v konkrétním místě (kraji, okresu, městě).

➕ Informace o oborech, které škola může nabízet.
👉🏼 Především u středních škol je dobré si předem ověřit, jaké obory má škola zapsané v rejstříku.
👉🏼 U škol „britského typu“ (od MŠ po maturitu) pak lze ověřit, z jakých konkrétních stupňů se skládá. Někdy MŠ – první stupeň ZŠ – osmileté gymnázium, jindy MŠ – ZŠ – čtyřleté gymnázium.

➕ Kapacity jednotlivých oborů.
👉🏼 Z kapacit oborů lze odvodit, kolik žáků může školu teoreticky navštěvovat, kolik tříd může zřejmě být v jednom ročníku.

➕ Informaci o existenci školní družiny a školního klubu.
👉🏼 Školní družina zpravidla nabízí odpolední péči o žáky prvního stupně, klub pak o žáky druhého stupně.

➕ Informaci o školní jídelně, výdejně, vývařovně.
👉🏼 Jídelna vaří a vydává v místě obědy (nejlepší varianta), výdejna nevaří, ale vydává dovezené obědy, vývařovna vaří, ale obědy v místě nevydává.

➕ Informaci o zřizovateli.
👉🏼 Lze filtrovat školy s veřejným zřizovatelem (obecní).

Ještě jednou hezky souhrnně:
❗️ V rejstříku škol a školských zařízení si můžete vyhledat například všechna soukromá čtyřletá gymnázia v Praze 9 nebo všechny církevní základní školy v Pardubickém kraji.

Co naopak v rejstříku nenajdeme:
➖ Aktuální počet žáků školy.
👉🏼 Rejstříkové kapacity mnohdy nebyly řadu let aktualizovány. Nedochází k jejich snížení, když se z kmenové učebny stane učebna odborná. Nedochází k jejich snížení, když se vedení školy rozhodne plnit třídy menším množstvím žáků.
👉🏼 I kdybychom znali aktuální počet žáků (například z výroční zprávy) a rejstříkovou kapacitu školy, nezjistíme z výše uvedených důvodů reálný počet volných míst ve škole.

➖ Informaci, zda ZŠ (na prvním stupni) funguje jako málotřídka (žáci více ročníku v jedné třídě).
👉🏼 Můžeme se maximálně domnívat, že ZŠ funguje jako malotřídní, když je zapsaná kapacita školy velmi malá.

➖ Informaci, zda ZŠ navštěvují i žáci druhého stupně.
👉🏼 Že v rejstříku najdeme u základní školy informaci o délce vzdělávání 9 let, neznamená, že škola reálně poskytuje vzdělávání i žákům druhého stupně.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: