Co nám přináší prezentace školy?

Máme za sebou první letošní prezentaci Základní škola Be Open rodičům našich možných budoucích žáků. Přestože nás tři taková setkání stojí mnoho času a energie, považuji je za velmi důležitá.

Rodičům dáváme jasnou právu, že:
👉 uvažujeme o tom, co děláme,
👉 máme jasné ustálené prvky naší koncepce,
👉 ale když je třeba, hledáme nové (efektivnější) cesty,
👉 o čem mluvíme, to se snažíme v maximální míře dělat,
👉 jsme si vědomi dalších výzev, protože nejsme dokonalí.

Zároveň je prostor pro otázky, diskuse, rozptýlení (i potvrzení) nejrůznějších obav. Protože shoda školy a rodiny, jejich filosofií a hodnot, je pro další spolupráci naprosto zásadní.

Příprava prezentace i její samotná realizace má silný pozitivní efekt i pro náš tým, protože:
👉 máme příležitost se znovu drobně slaďovat,
👉 přemýšlíme o tom, jak nás vidí rodiče či kdokoliv zvenčí,
👉 učíme se komunikovat stručně, jasně, srozumitelně,
👉 uvědomujeme si na kolika úrovních od vize po realizaci se pohybujeme,
👉 prezentuje pět různých průvodců, kteří posilují svou identifikaci se školou.

Prezentace koncepce školy jsou za mne jednou z neodmyslitelných aktivit Základní škola Be Open.

❓ Navštívili jste jako rodiče prezentaci některé ze škol?
❓ Prezentuje se vaše škola rodičům/veřejnosti?

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: