Co je školské poradenské pracoviště?

Následující řádky mají za cíl představit rozdíl mezi školním poradenským pracovištěm (ŠPP) a školským poradenským zařízením (ŠPZ). Podíváme se také na to, s jakými poradenskými pracovníky, se můžeme ve školách potkat.

Co říká vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních?
📜 Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm (ŠPP), ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik prevence… Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.
📜 Školská poradenská zařízení (ŠPZ) poskytují poradenské služby prostřednictvím pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků. Typy školských poradenských zařízení jsou: pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum.

Co z toho plyne?
👉 ŠPP je organizační složka školy, nikoliv samostatná organizace. Poskytuje služby žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům přímo ve škole.
👉 Každé ŠPZ je naopak zapsáno v Rejstříku škol a školských zařízení. Do ŠPZ žáci a rodiče zpravidla dochází, nejčastěji s cílem získat oficiální doporučení pro poskytování podpůrných opatření.

Jak může vypadat školní poradenské pracoviště v konkrétní škole?
❗️ Povinně musí být obsazeny pozice výchovného poradce a školního metodika prevence. Další dvě
pak mohou být obsazeny volitelně: školní psycholog a školní speciální pedagog.
❗️ Výchovný poradce a školní metodik prevence jsou zpravidla učitelé dané školy. Oba by měli mít splněno příslušné kvalifikační studium (minimálně 250 hodin). V malých školách často dochází ke kumulaci funkcí, případně obě funkce (formálně) vykonává ředitel školy.
❗️ Školního psychologa a školního speciálního pedagoga najdeme zpravidla jen na větších školách, které snadněji zajistí jejich financování (státní rozpočet na ně nikterak nemyslí). Pomoci může zřizovatel, řada škol aktuálně využívá tzv. šablon. Často tito pracovníci působí ve škole na zkrácený úvazek, mnohdy jen jeden den v týdnu.

Jedná se o obsáhlé téma. Snad vám předešlé odstavce pomohly alespoň k základní orientaci.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: