Kniha Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí

Tuhle knihu, kterou napsala Nessia Laniado a která vyšla už v roce 2004, jsem objevil při náhodném procházení knih v opatovské knihovně. A byla to šťastná volba. Jsou v ní popsány zásady přesahující téma rozvoje inteligence. Na přibližně stovce stránek jsou uvedeny základní principy přístupu vzdělávajících osob snažících se o to, aby dítě samo bylo hlavním aktérem. Vše vychází z práce Reuvena Feuersteina. I pro své budoucí využití přidávám několik citací.

 • Připomenutí Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence: lingvistická, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-pohybová, interpersonální a intrapersonální.
 • Sedm způsobů rozvíjení inteligence:
  • Zprostředkování soustředění
  • Zprostředkování ovládnutí jazyka
  • Zprostředkování schopnosti abstrahovat
  • Zprostředkování nápodoby
  • Zprostředkování symbolické hry
  • Zprostředkování paměti a vzpomínek
  • Zprostředkování postoje založeného na kladení otázek
 • Rodíme se nepozorní, soustředění se člověk učí
 • Aktivita: Vybereme předmět a slovo, které ho popisuje, rozvíjíme pěti směry:
  • Vyjmenujeme jeho části
  • Přidáme různé přívlastky
  • Přidáme slovesa, se kterými může být spojeno
  • K slovesům přidáme příslovce popisující, jak danou činnost provádíme
  • Předmět (slovo) zařazujeme do kategorií
 • Překážky, které je třeba překonat: spěch, nedůvěra, perfekcionismus, děláme ze sebe oběť (na všechno musím myslet já), nevyžádané zastoupení.
 • Osm způsobů, jak dodat vzpomínkám význam
  • Naplňovat vzpomínky city
  • Zapojování všech smyslů
  • Zavádění zvyků
  • Příprava dětí na to, co bude následovat
  • Povzbuzování dětí k vyprávění
  • Naznačování asociací
  • Vytváření souvislostí
  • Ukládání úkolů
 • Šest strategií, jak děti povzbudit k samostatnému myšlení
  • Neuvádět děti do rozpaků
  • Klást otevřené otázky
  • Proměňovat jistoty v otázky
  • Navrhnout hru na novináře – kdo, kdy, kde, co, proč
  • Cvičit schopnost rozhodovat se
  • Podněcovat u dětí zájem o minulost

Více o knize na cbdb.cz

Blog

DSC_4486
Rád komunikuji s dětmi i dospělými. Baví mne klást otázky a motivovat druhé k přemýšlení. V práci i osobním životě. Vyhledávám nové výzvy, společně s kolegy hledám řešení k jejich naplnění. Od sebe i ostatních očekávám maximální úsilí.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

učitelství pro ZŠ a SŠ
informatika | geografie
studium speciální pedagogiky pro učitele
RWCT | Hejného matematika
Respektovat a být respektován
GSuite for Education

Kouč

provázení v roli mentora
životní i profesní koučování
koučovací dovednosti | systemický přístup
principy efektivní komunikace
techniky aktivního naslouchání
kladení otevřených otázek

Lektor

sdílení zkušeností | ověřeno praxí
tandemová výuka
spolupráce pedagogických pracovníků
tematická výuka | projektová výuka
spolupráce školy a rodičů
koučovací dovednosti

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: