Kniha Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí

Tuhle knihu, kterou napsala Nessia Laniado a která vyšla už v roce 2004, jsem objevil při náhodném procházení knih v opatovské knihovně. A byla to šťastná volba. Jsou v ní popsány zásady přesahující téma rozvoje inteligence. Na přibližně stovce stránek jsou uvedeny základní principy přístupu vzdělávajících osob snažících se o to, aby dítě samo bylo hlavním aktérem. Vše vychází z práce Reuvena Feuersteina. I pro své budoucí využití přidávám několik citací.

 • Připomenutí Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence: lingvistická, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-pohybová, interpersonální a intrapersonální.
 • Sedm způsobů rozvíjení inteligence:
  • Zprostředkování soustředění
  • Zprostředkování ovládnutí jazyka
  • Zprostředkování schopnosti abstrahovat
  • Zprostředkování nápodoby
  • Zprostředkování symbolické hry
  • Zprostředkování paměti a vzpomínek
  • Zprostředkování postoje založeného na kladení otázek
 • Rodíme se nepozorní, soustředění se člověk učí
 • Aktivita: Vybereme předmět a slovo, které ho popisuje, rozvíjíme pěti směry:
  • Vyjmenujeme jeho části
  • Přidáme různé přívlastky
  • Přidáme slovesa, se kterými může být spojeno
  • K slovesům přidáme příslovce popisující, jak danou činnost provádíme
  • Předmět (slovo) zařazujeme do kategorií
 • Překážky, které je třeba překonat: spěch, nedůvěra, perfekcionismus, děláme ze sebe oběť (na všechno musím myslet já), nevyžádané zastoupení.
 • Osm způsobů, jak dodat vzpomínkám význam
  • Naplňovat vzpomínky city
  • Zapojování všech smyslů
  • Zavádění zvyků
  • Příprava dětí na to, co bude následovat
  • Povzbuzování dětí k vyprávění
  • Naznačování asociací
  • Vytváření souvislostí
  • Ukládání úkolů
 • Šest strategií, jak děti povzbudit k samostatnému myšlení
  • Neuvádět děti do rozpaků
  • Klást otevřené otázky
  • Proměňovat jistoty v otázky
  • Navrhnout hru na novináře – kdo, kdy, kde, co, proč
  • Cvičit schopnost rozhodovat se
  • Podněcovat u dětí zájem o minulost

Více o knize na cbdb.cz

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: