Tag: kompetence

Mimoškolní vzdělávání

Letní tábory a rozvoj kompetencí

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vše potřebuje dítě znát a umět (i jaké postoje zaujímat), aby si užilo týden či dva na letním táboře?

Kompetence

K nové informatice a digitální kompetenci

Změny v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zatím zasáhly obor informatiky. Změnila se hodinová dotace z 1 hodiny na prvním stupni a