Tag: informatika

Kompetence

K nové informatice a digitální kompetenci

Změny v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zatím zasáhly obor informatiky. Změnila se hodinová dotace z 1 hodiny na prvním stupni a

Pedagogické pojmy

Revize RVP: nová informatika

Již od 1. září 2021 se v některých českých základních školách učí dle revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Nejcitelnější proměnou prošla výuka informatiky. ❓ Co se