Category: Kompetence

Kompetence

K nové informatice a digitální kompetenci

Změny v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zatím zasáhly obor informatiky. Změnila se hodinová dotace z 1 hodiny na prvním stupni a